Theorie Algemeen

Begripsontwikkeling en schriftelijke activiteiten

Omschrijving Schriftelijke activiteiten ten behoeve van begripsontwikkeling. Leerlingen laten lezen en vooral schrijven om tot diep begrip van vakconcepten te komen.
Toelichting Het schrijven van verschillende soorten teksten is een krachtig middel tot het verder ontwikkelen van (vak)begrip, omdat leerlingen in zulke teksten begrippen zelf moeten gebruiken. In een werkstuk over de voedselketen zal een leerling woorden als ‘kringloop’, ‘verteren’ en ‘natuurlijk evenwicht’ kunnen gebruiken.
Lezen van vakteksten is een activiteit die kan worden benut voor het uitleggen en verder ontwikkelen van (vak)begrippen. Wil dit effect hebben, dan is het samen bespreken van de teksten van essentieel belang.
Wat betreft woordenschat zijn de belangrijkste barrières in schoolboekteksten:
– de cognitieve belasting door veel onbekende woorden in een tekst, een hoge informatiedichtheid met weinig mogelijkheid tot het afleiden van betekenissen uit de context
– de contextuele inbedding die ontbreekt: een relatie met (bekende) gebeurtenissen uit het dagelijkse leven ontbreekt
Zie ook verwerving (vak)begrippen; vakbegrippen uitleggen; lezen; schrijven