Theorie Algemeen

Concept-contextbenadering

Omschrijving Het leren van vakbegrippen (woordenschat) wordt gestimuleerd door die begrippen in een voor leerlingen relevante en betekenisvolle context te plaatsen.
Toelichting Nieuwe bergippen dienen in een uitdagende contextrijke omgeving te worden aangeleerd en toegepast. Daarbij kan een beroep worden gedaan op voorkennis, op verschillende bronnen als TV-documentaires, kranten, websites. Wat een rijke context is, kan van vak tot vak verschillen.
Begrippen als multiperspectiviteit (geschiedenis) worden voor leerlingen helder als hen gevraagd wordt zich in verschillende personen (met verschillende belangen en interpretatiekaders) te verplaatsen. Door een historische gebeurtenis vanuit meer standpunten te bekijken (Christendom, Islam, of bijvoorbeeld een Duits versus een Frans perspectief) ontdekken leerlingen dat een historische gebeurtenis meer betekenissen kan hebben. Op een dergelijke wijze leren leerlingen (kern)concepten van het vak in steeds wisselende contexten gebruiken.
Zie ook betekenisonderhandeling, verwerving vakbegrippen, vakbegrippen uitleggen; integrale didactiek TVO: context, interactie, taalsteun