Theorie Algemeen

Interculturele communicatie

Omschrijving Communicatie tussen mensen met verschillende taal- en cultuurachtergronden.
Toelichting Communiceren met personen met een andere taal- en cultuurachtergrond vereist op de eerste plaats de attitude tot het respecteren van overeenkomsten en verschillen en de wil elkaar te verstaan. Verder is het van belang dat men besef heeft van belangrijke culturele verschillen: gewoontes, beleefdheid in taalgebruik, omgangsvormen en andere normen en waarden.
Onderwijs is een plaats waar diverse culturen elkaar ontmoeten. Het is bij uitstek een plaats om met verschillen te leren omgaan en andere perspectieven te ontdekken. Kinderen met andere ervaringen en (culturele) betekenissen zouden de mogelijkheid moeten hebben deze in te brengen in de kennis die in de klas geconstrueerd wordt. Leerlingen willen zich gehoord voelen in hun verhaal, in hun perspectief op de werkelijkheid. Maar ze moeten ook ruimte leren geven aan andere leerlingen. Daarnaast moeten ze zich kunnen herkennen in het lesmateriaal.
Zie ook meertaligheid; taalvariatie; betekenisonderhandeling; taalproductie uitlokken