Theorie Algemeen

Leesproces

Omschrijving Het proces dat gericht is op het begrijpen van een tekst.
Toelichting Het leesproces omvat een brede range aan activiteiten. Onderdelen van het leesproces zijn:

– oriëntatie op de leestaak
– verkenning van tekst, tekstsoort, en onderwerp
– het verkennen van de tekstopbouw
– het verwerken van de informatie:

  • woorden, uitdrukkingen, afkortingen begrijpen
  • leestekens begrijpen
  • tekstverbanden herkennen en begrijpen
  • feiten en meningen onderscheiden
  • aanvullende informatie interpreteren (grafieken, illustraties, etc.)
  • de bedoeling van de schrijver achterhalen

– reflecteren op de tekst
– reflecteren op het lezen (leesdoel bereikt/leesproces effectief?,…)

Zie ook schrijfproces;tekstbegrip; lezen; tekstsoorten; denkrelaties