Theorie Algemeen

Transfer

Omschrijving Het gebruiken van verworven kennis en inzicht in een nieuwe situatie.
Toelichting Het is vaak moeilijk voor leerlingen om wat ze in de ene situatie leren, te gebruiken in een andere situatie. Dat geldt binnen een vak, maar dat geldt ook voor het gebruiken van het geleerde bij een ander vak. Binnen het onderwijs Nederlands (Taal) kan kennis van schrijfstrategieƫn door leerlingen gebruikt worden bij het voorbereiden van een mondelinge presentatie. Daarnaast zou die kennis gebruikt kunnen worden bij het schrijven van een werkstuk voor techniek of aardrijkskunde. Daarmee hebben de leerlingen een extra oefenmogelijkheid voor de geleerde strategieƫn en zal de inhoud van het werkstuk, en dus van het vak, beter uit de verf komen.
Zie ook concept-contextbenadering; ontwerpen van taalgerichte vaklessen; taalgericht vakonderwijs