Woordleerstrategieën

Omschrijving Leerlingen ontwikkelen vaardigheden of strategieën om de betekenis van woorden te achterhalen en te onthouden.
Toelichting Woordleerstrategieën worden in het onderwijs bewust aangeleerd. Ze onderscheiden zich daarmee van de principes die in spontane woordenschatverwerving gehanteerd worden. In de praktijk van het onderwijs worden woorden vaak aan de orde gesteld door aan de leerlingen de betekenis te vragen. De leraar leert de leerlingen hierbij gebruik te maken van de context, van woordanalyse of illustraties.

Voorbeelden van strategieën die ingezet kunnen worden, zijn (Kienstra, 2003):

Woordbetekenissen achterhalen:

– woord analyseren
– gebruik maken van de verbale en non-verbale context
– gebruik maken van een bron in de eerste of de tweede taal
– letten op overeenkomsten tussen eerste en tweede taal

Woorden onthouden:

– woord herhalen en opschrijven
– woord ophalen uit geheugen
– woord produceren

Zie ook woordenschatontwikkeling; didactisch model woordenschatuitbreiding
Praktijkvoorbeelden Begripsontwikkeling: