Voor HU-studenten

De inschrijving in Osiris voor de minoren die in periode CD in studiejaar 2019-2020 gegeven worden, sluit op 6 december 2019.

Om ingeschreven te worden voor een minor in studiejaar 2020-2021, zet je de volgende stappen.

Om je aan te melden, geef je tussen 13 maart en 20 maart 2020 in Osiris drie minoren op, als je in het studiejaar 2020-2021 een minor wilt doen. Dit geldt voor de minoren die in periode AB, in CD en in de Lint variant worden aangeboden.

Het beleid van HU is erop gericht zoveel mogelijk studenten op de minor van hun eerste voorkeur te plaatsen. In het studiejaar 2019-2020 is dit gelukt voor bijna 95% van de studenten. Je vergroot je kansen op inschrijving op de minor van je eerste voorkeur overigens niet door één voorkeursminor op te geven in Osiris.

In de week van 9 april ontvang je een mail met de naam van de minor waarvoor je ingeloot bent. In Osiris is op het tabblad ‘Overzicht inschrijvingen’  je inschrijving voor de minor zichtbaar.

Met de ontvangst van de mail is ook de toestemming van je examencommissie voor het volgen van de minor waarvoor je ingeloot bent, geregeld. Let op! Dit geldt niet voor studenten Integrale Veiligheidskunde. Zij dienen altijd toestemming te vragen aan de examencommissie. Op het SVO staat bij de profileringsruimte bij studenten IVK dan ook de status ‘in behandeling’.

Heb je gekozen voor een minor in periode CD? Dan bestaat er een kleine kans dat de minor niet doorgaat vanwege het geringe aantal inschrijvingen. Je ontvangt dan in de eerste week van juli een mail. In de mail vind je tevens informatie over de stappen die je dan zet om je in te schrijven voor één van de andere minoren. Je wordt daarbij ondersteund door HU.

Vanaf 13 april 2020 tot 5 juli 2019 kun je jezelf in Osiris inschrijven voor een minor die in periode AB, de Lint variant en in periode CD van studiejaar 2020-2021 gegeven wordt. Wees je er wel van bewust dat de keuzemogelijkheden na 13 april vaak beperkt zijn omdat meerdere minoren dan al vol zitten.

Zijn er onvoorziene omstandigheden waardoor je niet kunt deelnemen aan de minor? Schrijf je dan zelf uit voor de minor in Osiris. Stuur een mail aan studievoortgang@hu.nl als in Osiris de mogelijkheid om je uit te schrijven niet openstaat. Vergeet dan niet je studentnummer en de naam van de minor in de mail te zetten.

Sommige minoren zijn erg populair terwijl het aantal beschikbare plekken beperkt is. Bij enkele van deze minoren kun je op een wachtlijst geplaatst worden. Als deze mogelijkheid er is, dan zie je dat op de informatiepagina van de minor. Plaatsing op de wachtlijst betekent niet dat je kunt rekenen op een plek. Die kans is niet zo heel erg groot.

Ben je bij nader inzien niet gelukkig met je keuze? Dan kun je tot 6 december 2019 (periode CD studiejaar 2019-2020), tot 4 juli 2020 (periode AB en Lint studiejaar 2020-2021) en tot 5 december 2020 (periode CD studiejaar 2020-2021) je inschrijving voor de minor aanpassen. Schrijf je eerst uit voor de minor waarvoor je ingeschreven staat en schrijf je vervolgens in voor een andere minor. Let wel op! Het kan zijn dat de minor waarvoor je je wilt inschrijven dan vol zit.