Aan het werk met sociale zekerheid

Context

De inhoud van de minor is gericht op de wisselwerking tussen ‘sociale zekerheid’ en ‘arbeid’; Sociale zekerheid heeft alles te maken met ‘arbeid’. Je kunt daarbij denken aan sociale zekerheid als overbrugging tussen twee banen, als springplank naar werk of als vangnet naast betaalde arbeid. Sociale zekerheid is daardoor een heel dynamisch gebied. De praktijk leert dat werk en een uitkering elkaar vaak afwisselen en aanvullen. In de minor gaan we bijvoorbeeld in op de vraag welke invloed flexarbeid heeft op een WW- uitkering, of in hoeverre sociale zekerheid het werken als zelfstandige stimuleert of juist tegenwerkt.

Hoe draagt de minor hieraan bij?

In de minor ligt de nadruk op de toepassing van het arbeidsecht en het socialezekerheidsrecht in de praktijk. In de eerste twee jaar van de opleiding SJD gaan we uit van een ‘statische’ sociale zekerheid, namelijk het vaststellen van het recht op uitkering in een eenduidige situatie. In werkelijkheid is de praktijk veel complexer: uitkeringen lopen naast en door elkaar, zijn veelal in duur beperkt en soms wel en soms niet afhankelijk van de leefvorm. Ook is inkomen uit arbeid natuurlijk van belang. In de minor nemen we deze complexe werkelijkheid waarmee je te maken krijgt als belangenbehartiger of wetsuitvoerder in het werkveld als uitgangspunt.

Wat ga je doen?

De verschillende cursussen kennen een gevarieerd geheel aan werkvormen. Je gaat ‘aan het werk met sociale zekerheid’. Dat betekent: zo min mogelijk dikke boeken uit je hoofd leren, maar aan de slag met casuïstiek of met een vaardighedentraining. Een belangrijk onderdeel van de minor is de praktijkopdracht.Bij de uitvoering van de praktijkopdracht verdiepen studenten zich in een (sociaal juridische) probleemstelling van een opdrachtgever, en ontwikkelen ze zelfstandig een beroepsproduct. Het beroepsproduct levert een bijdrage aan de oplossing van die problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van een folder, een training voor medewerkers van een belangenorganisatie of het schrijven van een beleidsnotitie ten behoeve van een uitvoerder van sociale zekerheid.

Ingangseisen

Voldoende basiskennis van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Deze minor is met name geschikt voor SJD-studenten en studenten HBO-rechten. Van studenten van niet-juridische opleidingen wordt een extra inspanning verwacht, gezien de verdieping op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht.​​