Applied Bioanalytical and Pharmaceutical Chemistry

Deze minor is ontstaan door een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, Lectoraat Innovative Testing (INT), Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem Nijmegen, TI-COAST, en Utrecht Science Park. De minor biedt de student een theoretische 20 EC verdieping in de recente ontwikkelingen en toepassingen van de chromatografie, sample handling en massaspectrometrie, alsmede de toepassingen van deze technieken in de onderzoeksvelden van metabolomics, proteomics en farmacie, alsook het analyseren van complexe data gegenereerd door deze technieken. Met name zal ook de toepassingen van deze technieken aan bod komen, met de focus op het ontdekken en onderzoeken van eiwitten/peptiden en metabolieten (biomarker discovery) en de processen waar deze biomarkers op ingrijpen (ziektes, farmaceutisch, bioprocess). R&D wordt veelal in gekwalificeerde laboratoria uitgevoerd; als voorbeeld hiervan gaat de student kennis opdoen van wereldwijd toegepaste farmaceutische kwaliteitsstandaarden aan de hand van de Farmacopea. De student heeft na afronding van de minor een helder overzicht van beschikbare technologie en kan een keuze maken uit apparatuur passend bij de onderzoeksvraag.

Parallel aan de theoretische cursussen loopt een 10 EC onderzoeksproject waarbij studenten werken aan een onderzoeksvraag uit de regionale beroepspraktijk (bedrijven, universiteiten, lectoraat). Studenten werken aan projecten die aansluiten bij de cursus thema’s, begeleid door medewerkers uit de beroepspraktijk, eventueel op locatie.

Deze minor speelt zich af op het grensvlak tussen Chemistry en Life Sciences en het programma is op unieke wijze samengesteld waarbij er rekening wordt gehouden met de achtergrond van de student. Een student met een meer chemische achtergrond volgt alle cursussen aan de HU in Utrecht, waarvan de eerste twee cursussen in blok A meer de diepte ingaan op het vlak van Chemistry. Studenten met een Life Sciences achtergrond volgen de eerste twee cursussen van in blok A bij de HAN in Nijmegen, waarbij het programma op de Life Sciences student is afgestemd en goed aansluit bij de vervolg cursussen. Beide groepen studenten vervolgen de minor in blok B aan de HU voor de laatste twee theoriecursussen en het research project.

Ingangseisen

​Studenten die hun propedeuse, alsmede hun vaardigheden uit het tweede jaar gehaald hebben in de richting chemie, chemische technologie of biomolecular research (BMR). Voldoende affiniteit met analytisch chemische technieken en onderzoek is ten zeerste gewenst, alsook een voltooide stage van 30 EC in het beroepebveld. Het betreft een analytisch chemische minor met ook veel kansen voor BMR studenten om zich op het grensvlak van de chemie en life sciences te oriënteren en te specialiseren.