Beroepsmatig omgaan met rouw- en verliessituaties

Context

Iedereen komt gedurende zijn leven in aanraking met verliezen. Verliezen doen zich voor op alle levensgebieden van de mens: lichamelijk, psychisch, relationeel en materieel.  Naast het gegeven dat je je eigen verliezen het hoofd moet bieden, kun je ook beroepsmatig geconfronteerd worden met verliessituaties.

Wanneer adequate steun en begeleiding ontbreekt, kunnen rouwprocessen stagneren. Dit kan zich uiten in langdurig fysieke klachten, somberheid, depressie, relationele problemen, isolement, school -en werkuitval. In de praktijk blijkt dat professionals op de werkvloer vaak niet goed weten hoe ze moeten reageren op mensen in rouw. Ze voelen zich onzeker en met lege handen staan. Binnen deze minor wordt er gewerkt aan verschillende houdingsaspecten en methodische vaardigheden binnen en met actuele kennis op het gebied van verlies en rouw met betrekking tot het begeleiden vanuit een professionele setting om zo adequate steun te kunnen bieden.

Speerpunten minor

Herkennen van verliezen op verschillende levensgebieden.
Oog hebben voor verschillende uitingen van rouw en verlies.
Visie hebben op rouwverwerking en rouwbegeleiding bij volwassenen en kinderen.
Verliesbegeleiding geven volgens verschillende methodieken.
Gedegen training van gespreksvaardigheden.
Specialisatie in specifieke doelgroepen en- of begeleidingsvormen, afhankelijk van je opleiding en persoonlijke voorkeur.
Bijdrage leveren aan nieuw beleid op mesoniveau t.b.v. meer aandacht voor verlies en rouw op de werkvloer.
Zicht krijgen op eigen verlieservaringen en manier van verliescoping.
Waarborgen van professionaliteit door systematisch reflecteren op het eigen handelen.

Precies om voorgenoemde aspecten heeft de Hogeschool Utrecht deze minor ontwikkeld. Het eindresultaat is een afwisselende, verdiepende en boeiende minor geworden. De inhoud is blikverruimend, er wordt gewerkt met een team van multidisciplinaire docenten en de focus ligt op een brede kennisbasis en concrete vaardigheden.

Ingangseisen

Studenten in het bezit van een propedeusediploma en in opleiding voor een mensgericht beroep. Enige basis in gesprekstechnieken en ervaring met rollenspellen is van belang.