Charismatisch Leiderschap

Context

Leiderschap op verschillende niveaus en binnen verschillende contexten:

  • persoonlijk leiderschap (zelfsturend vermogen)
  • leidinggeven aan individuen d.m.v. coaching
  • inzicht krijgen in uiteenlopende aspecten van leiderschap in de theorie en in de praktijk

Uitgangspunt is de leider als mens en de mens als leider. De bezieling, compassie en het evenwicht waarmee leiding wordt gegeven.

Leerdoelen zijn, dat de student na het volgen en beleven van deze minor:

  • generieke leiderschapskwaliteiten verder heeft ontwikkeld (persoonlijk charisma, contextuele sensibiliteit, visionair denken, een motiverende uitstraling);
  • kennis en inzichten heeft verkregen om in de rol van leider de op de context afgestemde leiderschapsstijl te kunnen kiezen en medewerkers te kunnen coachen in hun ontwikkeling;
  • zich leiderschapsstijlen heeft eigen gemaakt die effectief anticiperen op de eisen die de context stelt.

Deze minor help elke aankomende professional om meer zicht op de eigen leiderschapskwaliteiten te krijgen en deze verder te ontwikkelen om deze in de praktijk te kunnen toepassen.

Meer informatie op: http://myleadership.eu

Ingangseisen

Geen ingangseisen.