Coaching

Voor wie

Vind jij het leuk om mensen te coachen? Zodat zij beter functioneren en daardoor nog betere resultaten behalen? Wil jij jouw coachcompetenties vergroten binnen je eigen vakgebied? Dan zit je in deze minor op je plek.

Wanneer je voor deze minor kiest, kies je ook voor jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat je bereid bent om jouw eigen vragen in te brengen: professioneel en persoonlijk, vanuit je privésituatie, je studie en je stage- of werkervaring. Je wordt uitgenodigd om daarover in gesprek te gaan en om er vanuit andere perspectieven naar te kijken.

Deze minor is geschikt voor deeltijdstudenten. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Ingangseisen

Er zijn 4 ingangseisen voor deze minor. Je:

 •  hebt een propedeuse
 • hebt substantiële ervaring via praktijkleren of een stage
 • bent bereid en in staat om persoonlijke ervaring en vragen in te brengen
 • staat open om te ervaren en te reflecteren op die ervaringen

Inhoud

Coaching is een krachtig middel om individuele professionals, teams en organisaties te begeleiden naar een (nog) beter functioneren. En daarmee voor het behalen van goede resultaten. In deze minor vergaar je kennis van verschillende coachingmethoden en leer je verschillende werkwijzen toe te passen.

Je ontwikkelt jouw vaardigheden als coach doordat je actief aan de slag gaat met coaching. Ook krijg je tijdens deze minor inzicht in jezelf: waarom doe jij de dingen die je doet? Wat speelt er bij jou? Waar zit jouw kracht?

Jezelf als mens beter leren kennen, en daarmee als professional, vormt de basis voor effectief begeleiden en is een essentieel onderdeel van deze minor.

Leerdoelen

Na deze minor:

 • ben je in staat om leerprocessen te begeleiden en te faseren
 • kun je interventies toepassen die mensen uitdagen en helpen te reflecteren op hun (werk-) ervaringen
 • heb je kennis van groepsprocessen, je herkent deze en weet hoe je groepservaringen binnen begeleidingsbijeenkomsten kunt benutten
 • ben je in staat om een krachtige leeromgeving op te zetten, verschillende leerstijlen te herkennen en je daarbij aan te sluiten
 • heb je een groter bewustzijn van jouw eigen gedrag, gevoelens, denken en lichaamstaal
 • kun je reflecteren op jouw eigen (on-) mogelijkheden
 • heb je je eigen vakkennis verdiept door de praktische ervaringen met theoretische kennis te integreren
 • ben je in staat vorm en inhoud te geven aan coachingsprocessen in een dynamische en complexe omgeving

Cursussen

Coachingsvaardigheden
Verschillende methoden en concepten van coaching komen aan de orde. Je schrijft een coachplan en gaat zelf coachen. Daarnaast leer je veel over jezelf doordat ook jij gecoacht wordt.

Praktijk van leerbegeleiding geven en supervisie hierover
Je gaat andere studenten binnen hun opleiding begeleiden (bijvoorbeeld tijdens hun tweedejaarsstage). Over deze leerbegeleiding krijg je supervisie van een gecertificeerd supervisor.

Praktijkgericht onderzoek binnen organisaties
Je doet een coachinterventie in de praktijk in een team of organisatie, volgens de methode van Actieonderzoek. Je zet dit onderzoek op en reflecteert op je eigen aanpak en de gevolgen daarvan.

Toetsing

Toetsing bestaat uit individuele opdrachten en verslagen die je tijdens de minor gaat maken. Voor een aantal onderdelen geldt een aanwezigheidsverplichting.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde:

 • Van der Pol, I.G.M. (2013). Coachen als professie, Amsterdam: Boom.
 • Lingsma, M. (2009). Aan de slag met teamcoaching, Amsterdam: Boom.
 • divers materiaal (verstrekt via de digitale leeromgeving)

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster.

Extra kosten

Geen.