Conflicthantering en Mediation

Waarom deze minor?

In elke studie en in de meeste beroepen is samenwerken in projecten aan de orde van de dag. In hun samenwerking hebben mensen altijd verschillen van mening en vinden zij anderen dingen belangrijk. Of je nu wilt of niet, iedereen heeft dus wel eens te maken met meningsverschillen en conflicten. Hoewel conflicten heel vaak voorkomen, gaan veel mensen ze het liefst uit de weg. Dat komt omdat ze na afloop van een conflict vaak een onbevredigd gevoel hebben of (verder) vervreemd zijn van degene met wie ze het conflict hadden. Toch bieden conflicten ons de mogelijkheid om van elkaar te leren en meer over elkaar te weten te komen, een uitdaging dus!

Mediation is een vorm van conflictbeslechting waarbij de partijen onder procesbegeleiding van een neutrale derde oplossingen zoeken voor hun conflict.

Opzet

In het eerste blok maak je kennis met theorie├źn over communicatie, conflicten en conflictstijlen. Gedurende de trainingen zal worden geoefend met vaardigheden en verwerf je inzicht in je (conflict)gedrag en de achtergronden daarvan. Naast het bestuderen van de literatuur zullen er veel oefeningen en opdrachten zijn, die je op weg helpen om je te ontwikkelen als een persoon, die vaardigheden en technieken op het terrein van communicatie en conflicthantering kan inzetten.

Nu in de samenleving steeds meer aandacht is voor mediation als alternatieve vorm van conflictbemiddeling (denk hierbij aan onder meer buurtbemiddeling, herstelrecht, politiebemiddeling, leerlingbemiddeling, de rechtbankprojecten en belastingdienst projecten) kan de student een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

Ingangseisen

110 EC behaald bij de start van de minor.
Het heeft de voorkeur dat de stage is afgerond.