Conflicthantering en Mediation

Voor wie

Wil jij uitzoeken hoe je in conflicten staat? En wat daar de precieze reden voor is? Dan is de minor ‘Conflicthantering en mediation’ wat voor jou. Je stapt buiten je eigen comfortzone, kijkt kritisch naar jezelf en experimenteert met nieuwe vormen van gedrag. Dat maakt deze minor interessant voor ouderejaarsstudenten die andere manieren van geschilbeslechting willen uitproberen. Daarnaast leer je een houding aan waardoor je op een neutrale wijze kan bemiddelen in conflicten van anderen.

Ingangseisen

Je wordt toegelaten tot deze minor als je 110 studiepunten hebt gehaald voordat je aan de minor begint. Als je al stage hebt gelopen is dat een pré.

Inhoud

Wat je werk ook wordt, vaak ga je samenwerken met anderen. Soms schuurt dat of gaat het niet helemaal zoals je wilt. Dat kan leiden tot een conflict. Of juist tot spanningen omdat veel mensen geneigd zijn conflicten te vermijden.

Voor goede samenwerkingen is het belangrijk dat je conflicten niet uit de weg gaat. En dat je je productief opstelt. Conflicten zijn namelijk momenten waar jij en anderen veel van kunnen leren. In deze minor onderzoek je zulke situaties en de precieze rol die jij erin speelt. Hoe kun jij ervoor zorgen dat je jouw standpunt beter overbrengt? En hoe krijg je anderen mee?

In de minor maak je kennis met theorieën over communicatie, conflicten en conflictstijlen. Oefen je met vaardigheden en opdrachten. En krijg je inzicht in je gedrag en de achtergrond ervan. En je leest natuurlijk .de nodige literatuur. Daarnaast leer je verschillende manieren waarop je met conflicten om kan gaan waarin met name aandacht is voor alternatieve geschilbeslechting.

Mediation speelt een belangrijke rol; conflictbeslechting waarbij de partijen onder begeleiding naar een neutrale oplossingen zoeken voor hun conflict.

Leerdoelen

Tijdens de minor ga je leren om:

 • communicatietheorieën toe te passen in de praktijk
 • conflicttheorieën te gebruiken om conflicten echt op te lossen
 • je eigen communicatie- en conflictstijl te analyseren en te benoemen
 • gespreksvaardigheden toe te passen (zoals metacommunicatie, samenvatten en herformuleren)
 • het verschil tussen werkelijkheid en beleving te duiden en uit te leggen
 • anderen te benaderen met inlevingsvermogen en respect
 • conflicten en incidenten bespreekbaar te maken
 • geschilbeslechting toe te passen in jouw eigen (toekomstige) beroepssituatie door te verwijzen naar verschillende vormen van geschilbeslechting
 • de fases van mediation te onderscheiden: opening, exploratie, onderhandelen en afronden
 • kritische vragen te stellen en gesprekken een positieve wending te geven
 • de communicatie van anderen te begeleiden
 • verschillende soorten rapportages op te stellen

Cursussen

Theorietoets

In deze cursus gaat het om het kennen en kunnen toepassen van de theorie over conflicthantering en mediation en ook de kenmerken kennen van de verschillende vormen van alternatieve geschilbeslechting.

ADR in beeld

Deze cursus draait om Alternative Dispute Resolution-methodiek. Wat houdt het in en hoe kun jij doorverwijzen naar de juiste vorm van geschilbeslechting?

Ik en conflicthantering

In deze cursus richt je je op je eigen rol in een conflict. Je leert conflicten herkennen en je eigen stijl kennen. Daarnaast leer je hoe je in verschillende situaties het beste kan reageren om een escalatie te voorkomen. Je wordt conflictvaardig.

Mediation in de praktijk

Jij leert wat mediation precies is en bekijkt cases uit de praktijk. Wat ken je uit je eigen ervaringen? En hoe zou je mediation toepassen?

Onderzoek mediation

Je doet zelfstandig onderzoek naar mediation en/of het mediationgedachtengoed. Om jezelf te verdiepen daar waar jij conflicthantering en mediation interessant vindt.

Visie op mediation

Je verdiept je kennis van verschillende mediation-stijlen en soorten. En je ontwikkelt je eigen aanpak.

Toetsing

Je maakt tentamens, leerverslagen, groepsopdrachten en individuele opdrachten. Dat is helemaal afhankelijk van de inhoud van een cursus. Zo maak je voor de theorietoets een multiple choice-tentamen en voor ‘Ik en conflicthantering’ leerverslagen. Maar voor ‘Visie op mediation’ organiseer je onder andere een forumdiscussie en maak je een verslag.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

 • Handboek mediation, onder redactie van A.F.M. Brenninkmeijer (hoofdredacteur), H.J. Bonenkamp, K. van Oyen, H.C.M. Prein, Sdu Uitgevers, laatste druk: 2017)
 • Trainingsboek Conflicthantering en mediation, Dr. H. Prein, Bohn Stafleu Van Loghum, laatste druk
 • Excellent onderhandelen, Roger Fisher, William Ury & Bruce Patton, Business Contact laatste druk
 • Artikelen op digitale leeromgeving.

Duurzame minor

HU heeft een uitgebreid aanbod van minors. Ook met je interesse in duurzaamheid, vanuit welk vakgebied dan ook, kan je er terecht. Green Office heeft de duurzaamste minors voor je op een rijtje gezet en voorzien van het Green Office logo. Deze minor is er één van. Meer informatie over waarom Green Office deze minor als duurzaam beoordeelt, vind je op de site van Green Office.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

€35 voor het bezoeken van een congres.