Leren doceren en begeleiden in de zorgsector

Voor wie

Wil jij in de toekomst aan de slag als docent in de zorgsector, stagiaires begeleiden bij hun leerproces of op congressen spreken over de zorgsector? Dan is deze minor voor jou.
Je volgt al een (para)medische opleiding zoals Optometrie, Logopedie, Huidtherapie, Fysiotherapie, Mondzorgkunde of een andere zorggerelateerde opleiding. Ook heb je een voorliefde voor nieuws, innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en inhoudelijke vraagstukken op je vakgebied.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Ingangseisen

Met een propedeuse op zak ben je welkom om de minor te volgen.
Je bent zelf verantwoordelijk om, voordat de minor begint, een stageplaats te regelen in de rol van student-assistent. Dit mag ook bij een mbo-instelling. Na het eerste blok geef je een presentatie in de vorm van een assessment over je leerproces. Haal je een voldoende? Dan mag je meedoen aan het vervolgtraject.

Inhoud

Het begeleiden en coachen staan centraal tijdens de minor. Naast didactische vaardigheden, die je gaan helpen om te begrijpen hoe mensen leren, wordt er ook veel aandacht besteed aan het coachen en begeleiden van je medestudenten. Dit doe je in de rol als student-assistent. Je leert bijvoorbeeld hoe je studenten en stagiaires en patiënten, cliënten of klanten coacht. Daarbij leer je hoe je een educatieve leeromgeving voor hen creëert. Daarnaast ga je aan de slag met het geven van feedback en met motiveren en coachen in moeilijke situaties. Dit is belangrijk om uiteindelijk je eigen efficiëntie en effectiviteit als professional te vergroten.

Leerdoelen

Tijdens de minor leer je:

  • leerstrategieën begrijpen achter verschillende werkvormen;
  • reflecteren op je eigen handelen;
  • hoe mensen op verschillende manieren leren;
  • wetenschappelijke resultaten te vertalen naar de praktijk;
  • hoe je feedback moet geven met als doel het leren te stimuleren;
  • je keuzes te onderbouwen;
  • samen te werken in een interprofessioneel team.

Cursussen

Blok 1
In het eerste blok leer je didactische vaardigheden en coaching. Je schrijft je eerste les en presenteert deze aan je minorgroep.

Blok 2
De kennis die je in blok 1 hebt opgedaan, gebruik je in blok 2 voor je eindopdracht waarbij je een bijdrage levert aan het onderwijs.

Toetsing

In het eerste blok geef je een presentatie waarin je laat zien hoe je gegroeid bent.
In blok 2 ga je aan de slag met de eindopdracht. Deze eindopdracht heeft betrekking op het ontwikkelen en verbeteren van een deel van het curriculum van je eigen opleiding of een opdracht van een externe opdrachtgever. Tijdens blok 1 en 2 houd je een portfolio bij om je ontwikkeling in kaart te brengen. Deze wordt aan het einde van de minor beoordeeld.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

  • Donders, W., & Donders, C. (2016). Coachende gespreksvoering (3rd ed.). Amsterdam: Boom.
  • Kallenberg, A., Grijspaarde, L., Braak, A., & Baars, G. Leren (en) doceren in het hoger onderwijs. Amsterdam: Boom.
  • Keller, J. (2008). First principles of motivation to learn and e3‐learning. Distance Education, 29(2), 175-185. doi: 10.1080/01587910802154970

Rooster

Blok 1 – Je hebt les op dinsdagochtend of -middag en vrijdagochtend (8 contacturen per week).
Blok 2 – Je hebt afwisselend les op dinsdagochtend of -middag of vrijdag ochtend (4 contacturen per week).

Extra kosten

Geen.