Didactische vaardigheden voor de PraktijkProfessional

Context

Bij het begeleiden van je cliënt of klant naar ander (gezonder/efficiënter/effectiever/socialer) gedrag speelt het leerproces altijd een rol. Om dit leerproces goed te kunnen begeleiden is het noodzakelijk dat een praktijkprofessional niet alleen beschikt over kennis van de vakinhoud, maar ook over didactische vaardigheden. Het is van cruciaal belang dat een praktijkprofessional begrijpt hoe leerprocessen werken zodat het handelen afgestemd kan worden op de situatie van de cliënt of klant, waardoor ze beter geholpen worden. Didactische vaardigheden zijn gebaseerd op de kennis over leren en kunnen de efficiëntie en de effectiviteit van het handelen van de praktijkprofessional vergroten.

Hoe draagt de minor hieraan bij?

Om didactische vaardigheden aan te leren zit jij als student in een ideale situatie. Jij hebt immers de beste didactici, je docenten, jaren meegemaakt. Je hebt dus aardig wat ervaring opgedaan met het volgen van onderwijs en met verschillende docenten en begeleiders.
Nu, in jaar drie of vier van je hbo-opleiding, ben je nieuwsgierig naar het werk van je deze docenten en begeleiders. Wat betekent het om docent, coach of begeleider te zijn? Wat komt er allemaal bij kijken? Kan ik ook kennis overdragen en instructies geven? Nemen collega-studenten mij, in de rol van docent serieus?
Deze minor is volledig gericht op jouw rol als coach en begeleider van leerprocessen. Je komt er achter wat het betekent om als coach en begeleider aan de slag te gaan en hoe je cursusmateriaal kunt ontwikkelen en uitvoeren.

Wat ga je doen?

Als student-assistent coach en begeleid je je medestudenten. Het gaat hier om hoe je dit vormgeeft in je opleidingspraktijk. Deze vaardigheden kun je weer vertalen naar de werksituatie van de professional in het werkveld waar jij voor wordt opgeleid. Cliënten of klanten zijn immers te vergelijken met jouw collega-studenten waarop je de didactische vaardigheden oefent en verder ontwikkelt?
Je komt dus in een andere rol terecht dan je gewend bent. Om de rol van coach goed uit te kunnen voeren ga je verschillende vaardigheden ontwikkelen. Daarbij is het ook zinvol om na te denken over wat het betekent om als coach te werken. Eén van de eerste opdrachten is dan ook om je eigen visie met betrekking tot coachen vorm te geven. Naast didactische vaardigheden als coach, begeleider of docent, leer je ook wat het betekent om een goede toets en cursus te ontwikkelen en evalueren.

Ingangseisen

​​Je bent toegelaten tot de hoofdfasevan je opleiding. Onderdeel van de minor is dat je stage loopt in de rol van student-assistent binnen je eigen opleiding of een soortgelijke mbo-opleiding. Deze stage omvat gemiddeld 16 uur per week. Je bent zelf verantwoordelijk om voor de start van de minor een stageplaats te regelen.
Na het eerste blok vindt een assessment plaats door middel van een presentatie over je leerproces. Bij een voldoende wordt je toegelaten tot het vervolgtraject.