Digital Leadership

Digitale technologie is één van de belangrijkste drivers van innovatie en de hedendaagse economische ontwikkeling. Technologische ontwikkelingen op het gebied van automatisering en digitalisering hebben daarnaast steeds meer invloed op bestaande (werk)processen. Daarmee zijn informatiesystemen en IT ondertussen van cruciaal belang voor álle organisaties. Dit vraagt echter ook om leiderschap op dit thema. Om inzicht in digitale processen in organisaties, in de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen, maar ook in de beperkingen, belemmeringen en privacy vraagstukken.

Het gemis van dit inzicht wordt vaak genoemd als een belemmering om de hoge verwachtingen en beloften van IT en (nieuwe) informatiesystemen waar te maken. Ook de Europese Commissie onderkent deze uitdaging. Zij stellen dat dit tekort, hiaat en mismatch van e-skills de groei, het concurrentievermogen en de drang naar innovatie in Europa negatief zullen beïnvloeden. Kortom: er is behoefte aan digital leadership.

Ingangseisen

Digital Leadership is een verbredende minor die geschikt is voor alle studenten die affiniteit hebben met dit thema. Dit kunnen studenten uit het economisch domein zijn, maar bijvoorbeeld ook uit het domein gezondheidszorg. Voorwaarde is dat zij reeds 120 EC behaald hebben.