Dyslexie: signalering en begeleiding

Context

Ongeveer 4% van de schoolpopulatie is dyslectisch. Daarnaast telt Nederland naar schatting 1,5 miljoen laaggeletterden, waarvan tweederde autochtoon is. Niet goed kunnen lezen en/of schrijven heeft grote gevolgen voor het functioneren in onze geletterde maatschappij.

Er is steeds meer aandacht voor zowel dyslectische leerlingen in het onderwijs als laaggeletterde volwassenen. Sinds de behandeling dyslexie in de zorgverzekering is opgenomen is het aantal dyslexieverklaringen dat wordt afgegeven enorm gestegen.

Het programma Rambam heeft aangetoond dat de diagnosticering niet altijd voldoende zorgvuldig verloopt. De signalering en begeleiding bij dyslexie wordt nog niet altijd op een effectieve manier aangepakt. Het gevolg kan zijn dat mensen met dyslexie frustratie en beperkingen in hun schoolloopbaan en maatschappelijke carrière ondervinden.

In deze minor sla je steeds de brug tussen dyslexie en je eigen (toekomstige) beroepspraktijk.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.