Filosofie. Wereldreligies. Spiritualiteit.

Filosofie. Wereldreligies. Spiritualiteit.
Levenskunst voor dé professional

Wat ga je doen?

In deze minor krijg je een groot en divers aanbod, waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling elkaar sterk beïnvloeden. We gaan uit van een vrijheid in keuzes, van een minor op maat en van studenten die durven denken en willen aanpakken. In deze minor ontmoet je studenten van allerlei studierichtingen, andere hogescholen en verschillende achtergronden, waardoor je in korte tijd jouw blik op de wereld, op jezelf en op de samenleving verbreedt. Je leert door middel van een grote variatie in werkvormen, waarin we jouw ervaring, beleving en jouw denken aanspreken. Je krijgt een boeiend en intensief half jaar met een groei die voor elk beroep relevant is.
Voor studenten met belangstelling voor de relatie media en religie is er een differentiatierichting “Media en Religie”. Voor studenten in educatie richtingen zijn  er twee specialisaties te  kiezen.

Foto 1: inspiratie- driedaagse in een klooster van de broedergemeenschap van St Jan. We brengen hier een bezoek aan de moskee in Den Haag. De imam in gesprek met de groep. Foto 2: Rome naast het Colloseum: met elkaar in gesprek over evenementen en de manipulatie van machthebbers via het volksvermaak.

 

Filosofie: Oost en West

Je maakt kennis met grote denkers uit de Westerse filosofie, zoals Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Hannah Arendt en anderen. De filosofielessen focussen op thema’s rond cultuur, ethiek, antropologie, politiek, kunst, kennis en wetenschap. De geschiedenis van de filosofie wordt telkens gethematiseerd met actuele onderwerpen. Naast Westerse filosofie zijn er ook colleges Oosterse filosofie uit India en China. Uiteindelijk schrijf je zelf een essay met een eigen onderwerpkeuze. Naast kennis is er veel aandacht voor vaardigheden, zoals moreel beraad en socratisch gesprek, die je direct kunt inzetten in je werk.

Wereldreligies

Zo actueel! Geen nieuws, krant, social forum gaat voorbij aan religie in deze tijd. Hoe je er ook in staat, in elk beroep krijg je ermee te maken. In deze minor krijg je tools om goed over religie in gesprek te kunnen gaan. Voor oud-studenten levert kennis en vaardigheden veel positiviteit en winst op. Met open ogen en oren onderzoeken we wat religie is, welke wijsheden en gebruiken er zijn, de geschiedenis van de religie en vooral de vraag: “Wat betekent het voor mij, wat vind ik ervan?” Van veel levensbeschouwingen hebben we gastsprekers, zoals onder andere Islam, Atheïsme, Jodendom, Humanisme, Christendom, Boeddhisme, Sikhisme en Hindoeïsme. Je ontdekt letterlijk nieuwe werelden.

Spiritualiteit

Door heel de minor loopt naast kennis, reflectie en vaardigheden nog een andere belangrijke ontwikkelingslijn. In de afgelopen jaren is dit een lijn waar studenten in eerste instantie òf voor warm lopen, òf het er maar bij nemen, omdat ze niet goed weten wat het is. Spiritualiteit gaat vooral om ervaren, beleven en om jouw attitude. Het is de vraag naar datgene wat jou inspireert en wat jou drijft in je toekomstige werk. Deze lijn leert je met een open blik kijken naar jezelf, maakt je bewust van je eigen vaste denk- en leefpatronen en keuzes die je bewust en onbewust maakt. Aan het einde vinden studenten dat deze lijn hen soms onverwacht het meeste heeft gebracht en komen ze tot de ontdekking dat het allesbehalve zweverig, of vaag is.
We maken spiritualiteit concreet door muziek, haptonomie, beeldende vorming, theatersport en drama! En natuurlijk is er ook aandacht voor verschillende meditatievormen, klassiek en modern, zoals yoga, zen, stilte, ademhalingsoefening, mindfulness. Het zijn hulpmiddelen om als persoon en professional in je toekomstige werk bewuster en ontspannen in je schoenen te staan.

Inspiratie in een klooster in Den Haag

Een bijzonder onderdeel van de minor is de inspiratiedriedaagse in een Haags klooster. Voor de meesten een onbekende ervaring en achteraf één van de hoogtepunten, omdat het zo niet voldoet aan het beeld dat je ervan hebt. Op een bijzondere plek in de Randstad maak je kennis met uiteenlopende mensen die hun leven vorm geven vanuit een bepaalde ongelovige, of gelovige levensbeschouwing. Het is bovenal ook een week waar je elkaar op een andere manier leert kennen.

Studiereis naar Rome (Facultatief)

Bovendien hebben we in deze minor facultatief* een studiereis naar Rome gepland waarin je kennis maakt met uiteenlopende archeologische en historische achtergronden van de Westerse filosofische en levensbeschouwelijke cultuur. Tegelijkertijd zoeken we de achterkant van Rome die een onverwachte interculturele smeltkroes laat zien. Het is een stad waar je aan den lijve ondervindt dat identiteit zowel voor personen als voor groepen altijd in beweging is. Rome laat zien wat inspiratie mensen laat bouwen, schilderen en creëren in prachtige kunst. Maar bovenal biedt Rome de ruimte om te ervaren hoe spiritualiteit en het dagelijks leven diep met elkaar verbonden zijn.
Ga je niet naar Rome: geen punt. Je stelt zelf, of gezamenlijk een alternatief programma samen in Nederland.

*We zoeken naar mogelijkheden om de prijs zo laag mogelijk te houden. All-in prijs is 485 euro in blok A en B; in blok C en D ligt de prijs op ongeveer 585 euro. Laat de studiereis niet een obstakel zijn om bij voorbaat niet voor deze minor te kiezen, deze is immers niet verplicht!

Studenten in deeltijd of verkorte opleiding (programma op maat)

Voor studenten die een deeltijdstudie, of een verkorte opleiding volgen, verlichten we het programma. Voor hen is er de mogelijkheid om voor 10 ec practicum te volgen, hetgeen beter te combineren is met hun werkzame leven en privésituatie.

Differentiatierichting Media en Religie (alleen in blok A en B)

De zoveelste aanslag door IS. Seksueel misbruik in de katholieke kerk. Radicale boeddhisten in Birma die moslims terroriseren. Streng bewaakte joodse synagogen. De voortdurende worsteling van christenen met homoseksualiteit. Zomaar wat onderwerpen uit het dagelijkse nieuws. Religie haalt met regelmaat de voorpagina’s. Dat maakt de vraag naar goede religiejournalisten en -communicatieprofessionals urgenter dan ooit. Over religie zijn prachtige verhalen te vertellen, over hoe het wordt beleefd en mensen beweegt. Maar het is ook een zeer complex en gevoelig onderwerp. Religie raakt mensen in hun ziel en is daarmee licht ontvlambaar materiaal dat gegarandeerd vele en felle reacties oplevert. Dat vraagt om veel kennis, zorgvuldigheid en creativiteit van journalisten en communicatieprofessionals.
Reden genoeg om je als journalist en communicatieprofessional in levensbeschouwing te verdiepen. Maar ook als je geen journalistiek of communicatie studeert, is deze specialisatie interessant voor je. Eenieder krijgt in werk of privé immers direct of indirect te maken met media en mensen met andere religies en culturen.
In de differentiatierichting “Media en Religie” van 15 EC leer je de kennis die je opdoet over filosofie, wereldreligies en spiritualiteit toe te passen in journalistiek en communicatie. Je doet praktijkgericht onderzoek (5 EC) naar de werking van de media aan de hand van actuele casussen. Ook schrijf je een essay (5 EC) over een onderliggend filosofisch thema met betrekking tot media en religie, zoals privacy, individualisering, waarheid of werkelijkheid. In het practicum (5 EC) doe je journalistieke ervaring op. Je schrijft enkele journalistieke producties over levensbeschouwelijke onderwerpen. Dit kan op een redactie, maar ook op een andere werkplek, buiten de journalistiek.

Differentiatierichting Onderwijs en Identiteit (blok A en B)

Voor studenten van de PABO en Tweedegraads is er de mogelijkheid om zich te specialiseren in de identiteit van openbaar of katholiek onderwijs. Hiervoor kun je een landelijk certificaat halen en daarmee ben je binnen de stichting, en het schoolteam een specialist in identiteitsontwikkeling.

Plaats en tijd

In blok A en B (sept-jan) worden de colleges in Utrecht gegeven. Er zullen twee groepen gevormd worden. Een groep krijgt de colleges op dinsdag en de andere op woensdag. Voor beide groepen zal er af en toe op donderdagavond een college gepland staan. Na plaatsing in één van de groepen is er eventueel een ruil mogelijk, voordat de minor begint en niet meer halverwege.

In blok C en D (feb-juli) worden de colleges in Utrecht gegeven op de dinsdag. Er is dan één groep. Af en toe zullen er ook colleges op donderdagavond zijn.

Meer informatie

Mocht je vragen hebben over de studeerbaarheid, over de inhoud, over te volgen onderdelen, of ben je benieuwd naar studentervaringen, kijk op onze sharepointpagina:

https://sites.google.com/site/filosofiereligiespiritualiteit/home

Of mail: edwin.vanderzande@hu.nl

Ingangseisen

Propedeuse dient behaald te zijn.