Flow: Het creëren van optimale leer- en werkervaringen

Deze minor hanteert een wachtlijst. Neem contact op met angela.pfaff@hu.nl als de minor vol zit en je op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Voor meer informatie, klik hier.

Context

De hedendaagse complexe samenleving vraagt veel van (jonge) professionals. Een zelfbewuste levenshouding, waarbij professionals zich kunnen committeren aan dat waar hun hart naar uit gaat, zal een positief effect hebben op hun maatschappelijk functioneren.
De minor draagt bij aan de persoonlijke en professionele groei van studenten, waarbij zij specifiek eigenaar zijn van hun eigen ontwikkelproces en leren om daar bewust sturing aan te geven. De coaches stimuleren studenten in deze minor hun rolneming als professional in hun eigen werkveld cq stage-omgeving te verkennen en de professionele koppeling te maken met het toekomstige werk. Zelfsturing om te kunnen werken en te leven vanuit Flow is een zeer waardevolle competentie voor een HBO professional die moet kunnen functioneren in onze complexe veeleisende participatiesamenleving.

Hoe draagt de minor hieraan bij?

De minor FLOW richt zich op het creëren van de optimale leer- en werkervaring, gekoppeld aan theorie uit onder andere de positieve psychologie (Seligman en Csikszentmihaly). De minor zet actief in op ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht leren. Met zijn specifieke accent op individuele ontplooiing en een leven vanuit voldoening, is FLOW bijzonder geschikt voor studenten die aan het eind van hun studie opnieuw keuzes willen maken voor hun beroepspraktijk.
Vrijwel alle HBO opleidingen kennen een sociale component: het omgaan met of het begeleiden van cliënten, leerlingen, klanten. Met de kennis en ervaring die studenten opdoen in de minor Flow, zullen zij ook in het beroepenveld en in hun begeleiding van bijvoorbeeld leerlingen en cliënten bewust een bijdrage kunnen leveren aan hun welbevinden.

Wat ga je doen?

De minor is in twee delen vormgegeven, ieder deel wordt afgesloten met de presentatie van een individueel portfolio in een peerassessment.
Deel 1 van de minor Flow richt zich op kennis van de theorieën en commentaren m.b.t. positieve psychologie in het algemeen en het concept Flow in het bijzonder. Centraal staat daarin het onderzoek naar de eigen vaardigheden, talenten, kwaliteiten en belemmeringen, om randvoorwaarden voor Flow te kunnen ontwikkelen (Flow bij jezelf). Theorie en praktijk gaan in deze minor hand in hand. Ervarend leren en reflecteren, werken in kleine subgroepen en werken met een vast maatje zijn kenmerkende werkvormen in de hele minor. Wekelijks worden twee leerarrangementen uitgewerkt.
Deel 2 richt zich op inzicht in rolmodellen in het kader van Flow. Mentorfuncties en vormen van appreciërend onderwijs benadrukken de coachingsaspecten van Flow (Flow bij de ander). In een afsluitende meesterproef wordt een voorbeeldtraject van Flow gepresenteerd.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.