Food and Pharma

Hoewel voedingsmiddelen en medicijnen in veel opzichten heel verschillend van elkaar zijn delen zij in ieder geval één kenmerk met elkaar, namelijk dat zij allebei een effect op de gezondheid kunnen hebben. Zowel voeding als medicijnen kunnen de werkingsmechanismen van de biologische systemen in ons lichaam beïnvloeden en beïnvloeden daarmee onze gezondheid. De minor Food enPharma leert je wat de invloed van lifestyle of een dieet kan zijn op de biologische werkingsmechanismen en leert je welke fysisch chemische eigenschappen een stof nodig heeft om in een lichaam te worden opgenomen. Je maakt kennis met technieken waarmee je complexe mengsels van stoffen kunt extraheren uit voeding (planten) en leert vervolgens hoe je die stoffen kunt analyseren. Er is aandacht voor medicijnontwikkeling en productie en dan met name over de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheidsaspecten die hierbij komen kijken. Hoe kan je kwaliteit en werkzaamheid van stoffen testen en hoe zit het met de regelgeving op dat gebied? Al deze onderwerpen worden aangeboden als colleges. Het testen van de werkzaamheid of toxiciteit van (nieuwe) stoffen gebeurt vaak met behulp van in vitro testmethoden. Daarom heeft in deze minor een celkweekpracticum als vast onderdeel van het programma. Afhankelijk van jouw studieachtergrond (chemie of lifesciences) ga je aan het werk met respectievelijk een levercellijn, waarin je cholesterol synthese bestudeert, of voer je een toxiciteitstest uit met embryonale stamcellen.

Gedurende een groot deel van deze minor werk je aan een researchproject. De projecten met een chemische insteek zijn vaak gericht op analyse van stoffen en een enkele keer op de synthese van stoffen. Projecten met een lifesciences-insteek zijn veelal gericht op ontwikkelen van in vitro-testen waarmee de veiligheid en werkzaamheid van een stof getest kan worden. De onderzoeksvragen voor de projecten komen voort uit samenwerkingen van de Hogeschool Utrecht (HU) en het LectoraatInnovativeTesting (INT) met bedrijfsleven en UtrechtScienceParc (USP).

Alles bij elkaar maakt deze minor interessant voor studenten met een chemische achtergrond én studenten met een life Science achtergrond.

Ingangseisen

Deze voltijd minor is geschikt voor zowel Life Sciences als Chemistry studenten van het ILC. Life Sciences studenten zijn toelaatbaar wanneer zij een VL5 projecticum met een voldoende  hebben afgerond. Chemistry studenten zijn toelaatbaar als zij een stage met een voldoende hebben afgerond.
Studenten van andere laboratoriumopleidingen dan de Hogeschool Utrecht die al een stage gedaan hebben en studenten met een andere studieachtergrond, maar metaantoonbare werkervaring op het gebied van Chemie of Life Sciences, kunnen zich ook aanmelden voor deze minor. Studenten die niet de bachelor Chemie of Life Sciences bij de Hogeschool Utrecht volgen worden eerst uitgenodigd voor een intake gesprek.