Fysiotherapie bij Hart-Vaat- en Longaandoeningen

 

Context

Door het volgen van deze minor ben je als fysiotherapeut en oefentherapeut beter voorbereid als beweegzorgprofessional bij hart-, vaat-, en longziekten. Er wordt een toename van patienten verwacht, en overheid en gemeenten investeren de komende jaren sterk in preventie (preventieakkoord) en integrale zorg vanuit de nieuwe definitie van gezondheid bij chronische ziekten. De beweegzorgprofessional zal hier in toenemende mate een rol in krijgen. Je kan kiezen voor deze minor als opmaat naar verdere specialisatie, of om je kennis en vaardigheden te verbreden. Tijdens de minor, welke bestaat uit twee modules, ga je je verdiepen in de beweegzorg bij deze patientengroep.

In module 1) ‘Hart-Vaat-Long’ (module HVL) ga je analyseren op welk niveau fysieke beperkingen optreden tijdens inspanningsactiviteit (model van Wasserman). Je krijgt verdiepende leerstof over inspanningsfysiologie, over inspanningstests (inclusief toepassing meting VO2 peak), over (inspannings-) ECG, en over methoden om energiebalans en herstel te meten. Maar je leert ook discipline overstijgend te denken (verbreding). Zo wordt leerstof aangeboden over pathofysiologie bij hart-, vaat-, en longziekten, longfunctieonderzoek, beeldvormend onderzoek (CT, MRI, Rontgen), preventiebeleid, motivational interviewing, zelfmanagement, voeding en beweging, en eHealt in de zorg. Een reanimatie cursus (BLS en AED) is integraal onderdeel van deze minor (erkend certificaat).

In module 2) ‘Innovatie van Zorg’ wordt je gekoppeld aan een innovatieproject. De producten die je maakt en de activiteiten waarin je participeert kunnen als basis voor je afstudeerproject gebruikt worden. Je participeert met een groepje van ongeveer 5 studenten in de uitvoering van het project. De invulling is afhankelijk van het aanbod van projecten uit het werkveld. In 2017-2018 betrof dit de kwaliteit van hartrevalidatie (Antonius Ziekenhuis Nieuwegein), beweeggedrag bij patienten op een klinische hartafdeling en uitkomstmaten bij longchirurgie (Universitair Medisch Centrum Utrecht).

Wat ga je doen?

Je volgt hoorcolleges, werkcolleges (onder andere journalclub), en vaardigheidslessen. Bovendien werk je in een eigen groepje opdrachten uit die je bijeenbrengt in een digitaal portfolio.

Voor meer informatie, zie Poster Fysiotherapie bij Hart-, Vaat- en Longaandoeningen.

Ingangseisen

Je zit in het 3e of 4e jaar van je bachelor opleiding fysiotherapie of oefentherapie. Je beschikt over basiskennis pathologie, pathofysiologie, en inspanningsfysiologie bij deze patientengroep (hart-, vaat-, longaandoeningen).