Fysiotherapie bij musculoskeletale klachten in de lage rug en onderste extremiteit

Waarom deze minor?

Wil jij je onderscheiden van andere net afgestudeerde fysiotherapeuten op de arbeidsmarkt met diepgaande kennis en kunde op het gebied van musculoskeletale aandoeningen van de lumbale wervelkolom en de onderste extremiteit?
Wil jij inhoudelijk voordeel bij mastertracés, zoals manuele fysiotherapie, sport- en bekkenfysiotherapie, wetenschappelijke opleidingen en bij vakspecifieke vervolgcursussen?
Heb jij interesse in het goed onderbouwd diagnosticeren en behandelen van de lumbale wervelkolom en onderste extremiteit en heb jij ambitie om je te ontwikkelen binnen het domein van wetenschappelijk onderzoek? Dan is de minor “Fysiotherapie bij musculoskeletale klachten in de lage rug en onderste extremiteit” helemaal geschikt voor jou!

Wat ga je doen?

In deze minor zal de anatomie en de biomechanica van de lumbale wervelkolom en de onderste extremiteit worden bestudeerd en in relatie gelegd met het bewegend functioneren binnen het dagelijks leven en sport. De bio- en pathomechanica worden geanalyseerd binnen verschillende ketens van bewegen. Verworven kennis wordt praktisch toegepast bij het verrichten van fysiotherapeutische diagnostiek en het behandelen van patiënten met musculoskeletale klachten aan de lumbale wervelkolom en onderste extremiteit. Er zal tevens aandacht worden besteed aan het multidisciplinair handelen bij patiënten binnen deze categorie. Er zal diepgang gezocht worden binnen het complexe bewegingssysteem lumbaal-bekken-heup en onderste extremiteit en binnen onderwerpen zoals neurodynamica, bewegingsanalyses en motor control. Dit alles zal in een breder perspectief geplaatst worden.
In het blok A van de minor zal de nadruk liggen op het analyseren van het probleem van de patiënt (diagnostiek), waarna in het tweede blok de behandelkeuze op de voorgrond zal staan.

Opzet

Binnen de minor wordt gekozen om het onderwijs aan te bieden binnen drie leerlijnen; een wetenschaps-, een kennis- en een praktijklijn.

 • Wetenschapslijn
  In de wetenschapslijn zal de student een attitude ontwikkelen en de competenties verbeteren om wetenschappelijke inzichten te kunnen vertalen naar de praktijk. In blok A zal er een onderzoeksopzet gemaakt moeten worden en in blok B voeren studenten dit onderzoek zelfstandig uit. De toetsing zal plaatsvinden door middel van een videopresentatie van de onderzoeksresultaten in blok B.
 • Kennislijn
  De student zal verdieping en verbreding ontwikkelen ten opzichte van het in de bachelor aangeboden onderwijs. Hierbij wordt aandacht besteed aan het integreren van de verschillende componenten uit de kinetische keten van de lage rug en de onderste extremiteit. Het doel hiervan is de student leren om te gaan met een hoger niveau van complexiteit bij patiënten met problemen binnen de kinetische keten van de lage rug en onderste extremiteit. De toetsing zal plaatsvinden door middel van een kennistoets in zowel blok A als blok B.
 • Praktijklijn
  In de praktijklijn worden de praktische vaardigheden getraind die van toepassing zijn op de verschillende casuïstieken binnen de drie thema’s van deze minor. De toetsing zal plaatsvinden door middel van een vaardigheidstoets in blok A en B.

Thema’s

De inhoud wordt onderverdeeld in drie thema’s: de jongere, de volwassene en de oudere. Binnen elk van deze thema’s zullen de drie lijnen terugkomen.

 • De jongere
  In dit thema staat de jongvolwassene centraal. In de kennislijn wordt aandacht besteed aan de fysiologie en anatomie van deze leeftijdsgroep. Die is nog volop in ontwikkeling. Tevens wordt pathologie besproken die specifiek is voor deze groep. Binnen dit thema is er aandacht voor sportgerelateerde klachten, zowel acute en traumatische als chronische klachten.
  De wetenschapslijn en vaardigheidslijn richten zich vervolgens op het testen, diagnosticeren, klinisch redeneren en plannen en uitvoeren van een behandeling. De student krijgt hierbij in toenemende mate zelfsturing, verantwoordelijkheid en inzicht in de complexiteit van het analyseren en behandelen van de jongvolwassene met klachten in de kinetische keten van lage rug en onderste extremiteit.
 • De volwassene
  Binnen deze leeftijdsgroep worden de eisen die aan het lichaam van de patiënt gesteld worden anders en kan er veel diversiteit zijn afhankelijk van de werksituatie en ADL van de patiënt.
  Binnen dit thema worden wetenschap, kennis en vaardigheden aangewend om de houdings- en bewegingsanalyse toe te passen op de werkeisen van de patiënt, Hierbij krijgt de student verdieping en verbreding in regio- en structuurgebonden klachten (zoals bijvoorbeeld overactiviteit van de bekkenbodem en triggerpoints als secundaire problematiek) en leert hij deze toepassen in complexe casuïstiek. Onderzoeks- en behandeltechnisch worden verschillende perspectieven die al zijn aangereikt in de bacheloropleiding toegepast binnen deze patiëntgroep en gekoppeld aan het klinisch redeneren binnen de keten. Te denken valt aan motor control en psychosomatiek.
 • De oudere
  De periodeprevalentie binnen de leeftijdsklasse 65+ is voor lage rugklachten 36,8, voor heup- of knieklachten 39,3 en voor enkel- en voetklachten 18,5. Binnen de ontwikkeling is bekend dat deze klachten meer dan in de andere groepen gerelateerd kunnen zijn aan degeneratieve veranderingen. Het onderzoeken en behandelen van deze klachten is voor een deel in de bacheloropleiding aan bod geweest. De student leert binnen dit thema de klachten te plaatsen binnen de keten. Hierbij kijkt de student naar hoe degeneratie of afwijkingen binnen een gewricht compensatie of surmenage elders in de keten kan veroorzaken. Hij leert gefundeerd behandelkeuzes maken.

Ingangseisen

 • gedegen kennis van de anatomie en biomechanica van de lumbale wervelkolom en onderste extremiteit en goede
 • vaardigheden met betrekking tot anatomie in vivo;
 • basiskennis van bindweefselfysiologie en herstel;
 • basiskennis van de diagnostiek en behandeling van de lumbale wervelkolom en onderste extremiteit;
 • goede beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk om de gebruikte literatuur te bestuderen;
 • een wetenschappelijke grondhouding is een pré.
 • Toegankelijk voor studenten Fysiotherapie en oefentherapie Cesar.​