Gehandicaptenzorg: inclusiegericht samenwerken met jeugd & volwassenen met een verstandelijke beperking

Context

Een deel van de mensen met een verstandelijke beperking kan draait mee in de samenleving zonder professionele ondersteuning of heeft voldoende aan lichte vormen van hulpverlening. Bij een merendeel zien we complexe situaties met veelal een complexe (multi)problematiek. Als een paal boven water staat dat mensen met een LVB+ of EMB net als ieder ander mee willen doen en mee willen tellen in de samenleving, alleen lukt ze dat niet. Dat vraagt om inclusiegerichte sociaal werkers. De praktijk schreeuwt om zelfverzekerde en daadkrachtige hulpverleners met de juiste competenties om mensen met een verstandelijke beperking bij te staan. In de minor ga jij jezelf klaarstomen voor deze uitdagende praktijk.

Opzet van de minor

Er zijn 4 modulen: 2 modulen van 5 ECTS en 2 modulen van 10 ECTS. Alle modulen zijn toegankelijk voor deeltijd en voltijdstudenten. Thema’s: samenwerken met het sociale netwerk, gesprekstechnieken binnen de Welzijn Nieuwe Stijl, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld, rouw & verlies, omgaan met agressie, psychopathologie & VGZ, diversiteit, ervaringsdeskundigheid, ethiek en recht, ondernemen, kwartiermaken, inclusief innoveren en inclusief-coöperatief onderzoek.

Verschillende opdrachten vinden plaats in de werkcolleges en trainingen, forumtheater, in zelfstudietijd, in de praktijk (geen stage) en veel in samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking. Dat laatste is een voorwaarde voor deelname aan deze minor: je moet werkzaam zijn of goede connecties hebben met het werkveld en mensen met een verstandelijke beperking.

Ingangseisen

​1) Je moet minstens 1 jaar werk- of stage-ervaring hebben met het werken met mensen met een licht verstandeklijke beperking.
2) Je moet werkzaam zijn of vrijwilligerswerk doen in het werkveld van LVB.
3) Je moet goede connecties hebben in het werkveld (LVB).
4) Je dient een 4e jaars student te zijn aan het HBO: opleidingen SPH, MWD, CMV, Pedagogiek, CT, PABO of Social Work. Met een opleiding Management in de Zorg, PMT, SJD of ergotherapie dien je eerst contact op te nemen met de coördinator en contactpersoon van de minor: Jeroen Knevel