Gehandicaptenzorg: inclusiegericht samenwerken met jeugd & volwassenen met een verstandelijke beperking

Voor wie

Je vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen en meetellen in onze samenleving. Je weet dat dit voor voor het merendeel van deze groep niet vanzelf gaat en wilt hen daarin ondersteunen. Herken je je hierin? Dan is de minor ‘Gehandicaptenzorg’ echt iets voor jou. De minor richt zich op het bevorderen van de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.

Deze minor is ook geschikt voor deeltijdstudenten. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Ingangseisen

 • Je hebt minimaal 1 jaar stage- of werkervaring met mensen met een verstandelijke beperking.
 • Je bent of was werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg en beschikt over goede connecties in dit werkveld.
 • Je bent vierdejaars HBO student SPH, MWD, CMV, Pedagogiek, CT, PABO of Social Work.

Voldoe je niet aan deze eis, neem dan contact op met de coördinator Jeroen Knevel. Studenten Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ergotherapie en Kunsttherapie nemen ook vaak deel aan de minor.

Inhoud

Ook mensen met een verstandelijke beperking willen meedoen en van betekenis zijn in de samenleving. Helaas lukt hen dit vaak niet alleen en hebben zij steun en begeleiding nodig van inclusiegerichte hulpverleners. Inclusie gaat niet vanzelf, maar jij gelooft hierin en wilt hier actief aan werken. In deze minor leer je alles om deze uitdaging aan te gaan. Je leert hoe je inclusie kunt bevorderen.

Als je een indruk wil krijgen van de minor, kan je het onderstaande filmpje bekijken.

Leerdoelen

In de minor staat het competentieprofiel van de inclusiegerichte sociaal werker centraal. Met dit profiel:

 • ben je in staat je in te leven in de leefwereld van de ander en kun je hierop aansluiten
 • weet je hoe je de zichtbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking kunt bevorderen
 • ben je in staat om mensen met een verstandelijk beperking te activeren om mee te doen in de samenleving
 • weet je hoe je je kunt bewegen in uiteenlopende netwerken en systemen
 • hanteer je methoden van kwartiermaken om de gastvrijheid in de samenleving te bevorderen
 • werk je vanuit een ontwikkelings- en oplossingsgerichte visie op hulpverlenen
 • heb je een oplossingsgerichte werkhouding waarin je actief en creatief zoekt naar oplossingen, kansen en mogelijkheden
 • weet je hoe je een sociaal netwerk rond de cliënt versterkt en ondersteunt
 • ben je in staat om samen te werken met familie en andere sociale netwerken

Cursussen

Module 1: Coachen, communiceren en netwerken

Je verwerft kennis en praktische handvatten waarmee je jeugdigen (en hun ouders) en volwassenen met een verstandelijke beperking kunt ondersteunen of coachen op een inclusie- en krachtgerichte manier.

Module 2: Inclusief project

In deze cursus werk je aan een project samen met mensen met een verstandelijke beperking. Of je kiest voor deelname aan een Gap Mending-cursus; samen met mensen met een verstandelijke beperking vorm je een klas waarin je les krijgt en samenwerkt aan een opdracht. Centraal staat: gelijkwaardigheid, emancipatie, empowerment, macht en inclusief samenwerken. Onderzoek en innovatie zijn de middelen.

Module 3: VGZ in thema’s

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Als sociaal werker moet je hiermee rekening houden. In deze cursus vertalen we deze factoren naar diverse thema’s zoals verslaving, armoede & schulden, seksualiteit, diversiteit, geweld en omgaan met agressie, criminaliteit, arbeidsparticipatie, ondersteunende gebarentaal enzovoorts.

Module 4: Ethiek en recht in de VGZ

In deze cursus staan de ethiek en de eraan verbonden rechten centraal. Dit behandelen we door middel van forumtheater. Hierin spelen we door studenten ingebrachte casussen uit, behandelen en we allerleis morele ingewikkeldheden en proberen samen mogelijke oplossingen te vinden.

Toetsing

Toetsing bestaat uit verschillende onderdelen: persoonlijke assessment, open vragen kennistoets, reflectie, videoreportage, onderzoeksverslag, productontwikkeling, posterpresentatie, artikel en forumtheater. Bij de cursus ‘Ethiek en recht’ hoort een vrije toetsvorm (hier mag jezelf een vorm kiezen).

Literatuur

De meeste literatuur bieden we digitaal aan. We werken met Dropbox en Facebook.

Voor juli 2019 zal bekend zijn welke literatuur de student dient aan te schaffen. Eén boek stellen we verplicht:

 • Nijgh, L. & Bogerd, A. (2015). Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Boom Lemma Uitgevers.

Duurzame minor

HU heeft een uitgebreid aanbod van minors. Ook met je interesse in duurzaamheid, vanuit welk vakgebied dan ook, kan je er terecht. Green Office heeft de duurzaamste minors voor je op een rijtje gezet en voorzien van het Green Office logo. Deze minor is er één van. Meer informatie over waarom Green Office deze minor als duurzaam beoordeelt, vind je op de site van Green Office.

Rooster

De minor is op maandag en dinsdag. Dit is nog onder voorbehoud. Het rooster is uiterlijk begin juli 2019 bekend.

Extra kosten

Geen.