Geschiedenis van het Jodendom, Christendom en de Islam

Opzet

In de minor worden de drie wereldgodsdiensten vanuit een historisch perspectief in kaart gebracht. Hedendaagse discussies omtrent religieuze identiteit worden vanuit de historische ontwikkelingen benaderd. Studenten kunnen kiezen tussen twee specialisaties; “geschiedenis van het jodendom en christendom” of “geschiedenis van de islam”. De verschillende onderdelen komen in beide specialisaties terug. Tijdens de hoorcolleges worden de algemene historische ontwikkelingen behandeld. In de werkcolleges worden met behulp van bronnen relevante thema’s bestudeerd. Ook wordt er een werkstuk geschreven met een daaraan gekoppelde presentatie. Tijdens het uitvoeren van de video-opdracht gaan studenten op zoek naar joodse, christelijke en islamitische elementen in de huidige samenleving. Aan de hand van onderzoek, interviews, bezoeken aan instellingen worden gegevens verzameld die gepresenteerd worden in video-opnames.

Wat ga je doen?

Tijdens de minoronderdelen ‘hoorcolleges’ en ‘werkcolleges’ staat de door jou gekozen specialisatie centraal. Bij de overige minoronderdelen (excursies, paper &presentaties, video-opdracht) vormt de interactie tussen de drie godsdiensten de basis. Vanuit de minor wordt een studiereis* georganiseerd naar Andalusië (specialisatie ‘islam’) en Jeruzalem (specialisatie ‘jodendom & christendom’). De reisbestemming is onder voorbehoud. Tijdens deze reis – die een verplicht onderdeel van de minor is – zal vergelijkend onderzoek worden uitgevoerd naar de plek die deze drie godsdiensten in de betreffende samenleving innemen. Je vergelijkt die uitkomsten met een vooronderzoek dat je gedaan hebt in de Nederlandse samenleving. De minor richt zich op studenten die enerzijds nieuwsgierig zijn naar de historische context waarbinnen deze wereldgodsdiensten zijn ontstaan en hun vroege ontwikkeling hebben doorgemaakt en anderzijds benieuwd zijn hoe deze religies en afgeleide levenswijzen in de huidige samenleving hun plek hebben gevonden.

Let op: Het definitieve programma en de kosten van de studiereis worden bij aanvang van de minor bekend gemaakt. De studiereis wordt door de HU georganiseerd; de reiskosten variëren per jaar. Op de minormarkt kunnen we een richtprijs noemen, dat is nu nog niet mogelijk. Richtprijs is ook ’n indicatie; definitieve reiskosten worden bekend gemaakt bij aanvang van de minor. De student wordt geacht aan het volledige activiteitenprogramma deel te nemen en moet dus rekening houden met reiskosten. Voor Andalusië is de richtprijs 800 euro. Voor Jeruzalem is de richtprijs 1200 euro.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.