GGZ-agoog

De minor ggz-agoog is gebaseerd op het landelijk ontwikkeld opleidingsarrangement ggz-agoog (2014). Deze minor is als onderdeel van de route tot ggz-agoog erkend door het COOAB (Centraal Orgaan Agogische Beroepen). In het beroepsprofiel wordt de essentie van het werk als volgt omschreven: ‘De ggz-agoog biedt contextuele hulpverlening, wat betekent dat de ggz-agoog cliënten behandelt, ondersteunt en begeleidt in de dynamiek tussen individu en samenleving, bij het herstellen van een psychische aandoening en het (weer) integreren in de samenleving’ (Opleidingsarrangement ggz-agoog, 2014).

Ggz-agogen werken in verschillende settingen de maatschappelijke zorg- en ondersteuning, bemoeizorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, als ook in de forensische en verslavingszorg.
Visie en rode lijn in de minor:

  • De ggz-agoog werkt herstelondersteunend en aan rehabilitatie.
  • De ggz-agoog werkt vanuit familieperspectief en het bredere netwerk om de cliënt.
  • Er is aandacht voor het (werken met) eigen ervaring(skennis) van studenten.
  • Daarnaast krijgt de student de mogelijkheid om naast de gezamenlijke onderdelen een persoonlijke verdieping aan te brengen, passend bij de eigen opleiding, en zich daarmee te profileren.

SPH en MWD studenten die deze route hebben gevolgd, kunnen met hun diploma en supplement ggz, zichzelf laten registreren als ggz-agoog bij het registerplein. Ook andere studenten van een agogische opleiding, zoals Pedagogiek, Toegepaste Psychologie of Creatieve Therapie, of van de opleiding HBO-V kunnen de minor ggz-agoog volgen. Om deel te nemen, dienen zij te beschikken over een relevantie plek (met kwetsbare mensen vanuit ggz) waar de opdrachten uitgevoerd kunnen worden.

Let op: deeltijstudenten gebruiken Osiriscode ASW-MINGGZD-09, voltijdstudenten gebruiken Osiriscode ASW-MINGGZ-09 bij aanmelding.

Ingangseisen

​Beschikken over een relevante plek waar de opdrachten van de opleiding uitgevoerd kunnen worden, voor ten minste één dag in de week.