GGZ-agoog

Voor wie

Ben jij een MWD-,SPH- of CT-student? Of studeer je HBO-V of Pedagogiek? En wil je tijdens én na je studie werken als hulpverlener in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)? Dan is de minor ‘GGZ-agoog’ wat voor jou. Die volg je ook gewoon in deeltijd als je dat wilt.

Ingangseisen

Je kunt aan deze minor beginnen als je:

 • de opleiding Social work, SPH, MWD, CMV, Verpleegkundige, Pedagogiek of Toegepaste psychologie doet;
 • op dit moment een stageplaats hebt waar je met psychische of psychiatrische problematiek te maken hebt.

Inhoud

De minor ‘GGZ-agoog’ hoort bij het opleidingsarrangement tot GGZ-agoog. En is door het Centraal Orgaan Agogische Beroepen (COOAB) erkend. Dat betekent voor jou vooral dat alles wat je leert optimaal aansluit op de praktijk

Als GGZ-agoog behandel je cliënten, ondersteun je ze en begeleid je ze in hun dagelijks leven. Voor mensen met een psychische of psychiatrische aandoening is elke dag vaak een uitdaging. Daarom speel je als GGZ-agoog een onmisbare rol bij hun herstel en hun terugkeer in de samenleving.

Tijdens de minor leer je alles over de verschillende settings waarin GGZ-agogen werken. Net als hoe je omgaat met verschillende soorten cliënten. Een kind vereist bijvoorbeeld heel andere zorg dan een verslaafde.

Natuurlijk volg je daarvoor gezamenlijke lessen. Maar je krijgt ook de mogelijkheid om een persoonlijke verdieping aan te brengen in de lesstof. Zo kun je de minor goed aan laten sluiten bij je eigen ervaringen, interesses of ambities.

Leerdoelen

Na de minor kun je:

 • vanuit een herstel- en rehabilitatie-gerichte basishouding cliënten helpen om inzicht te krijgen in hun eigen situatie;
 • cliënten ondersteunen bij hun gedragsveranderingen, waardoor ze zelfredzamer worden en sociaal beter gaan functioneren;
 • motiverende gesprekstechnieken inzetten;
 • samen met cliënten hun persoonlijke netwerk ontwikkelen;
 • de problematiek van cliënten analyseren door te kijken naar hun medische achtergrond;
 • een onderbouwde visie ontwikkelen op maatschappelijke ontwikkelingen (en de rol die die kunnen spelen voor je cliënten);
 • actief en ondernemend verbeterpunten aanwijzen in organisaties, wetten en regels die cliënten belemmeren;
 • voorwaarden opstellen voor een samenwerking met mensen die agressief gedrag vertonen;
 • groepsdynamische processen herkennen en beschrijven.

Cursussen

 • Benaderingswijzen: motiverende gespreksvoering, netwerkontwikkeling, herstel en rehabilitatie.
 • Omgaan met psychopathologie.
 • Werken met groepen en werken in gedwongen kader.
 • Profileren en legitimeren.

Toetsing

We toetsen jouw kennis op verschillende manieren. Zo krijg je altijd een toetsvorm die goed aansluit op een cursus en de praktijk. Daarbij kun je denken aan verslagen, portfolio’s, werkstukken en presentaties.

Literatuur

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Geen.