Islam en Samenleving

Waarom deze minor?

Islam is actueel.
Of je moslim bent of niet; je houdt je ermee bezig en je hebt er opvattingen, gedachten en gevoelens over. Islam – en religie in het algemeen – zijn van grote invloed, zowel wereldwijd als lokaal in stad, dorp en wijk. Politieke en persoonlijke vraagstukken rond levensbeschouwing staan daarom op de agenda van nieuwe professionals. Het werkveld heeft dringend behoefte aan professionals die met kennis, inzicht en sensitiviteit kunnen werken met religieuze diversiteit in complexe beroepssituaties, of ze nu zelf religieus zijn of niet. Daar sluit deze minor bij aan.

De minor Islam en Samenleving geeft inzicht in islam vanuit internationaal, nationaal en regionaal perspectief. Actualiteiten worden geanalyseerd en mede vanuit het verleden verdiept. Daarnaast worden dialoogvaardigheden ontwikkeld, want dialoog tussen groepen en mensen met verschillende politieke en religieuze wereldbeschouwingen is onmisbaar voor veilig en harmonieus samenleven en samenwerken.
De focus ligt op hoe dit alles zich naar het beroep vertaalt. Voor journalisten zijn er andere beroepsgerichte vraagstukken dan voor social workers of leraren. Vanuit relevantie voor het eigen beroep wordt in projecten en in praktijkonderzoeken bijgedragen aan verdieping en vernieuwingen van het uitvoerend werk.

De minor draagt bij aan professionalisering in je beroep vanuit levensbeschouwelijke inzichten en vaardigheden.

Wat ga je doen?

De minor biedt een brede kijk en beroepsgerichte vaardigheden. Je ontwikkelt je inzicht in stromingen binnen de huidige islam, nationale contexten, voortrekkers en vernieuwers. Je ontwikkelt ook inzicht in actuele politieke vraagstukken als vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en radicalisering.
In deze minor voer je een project uit, doe je onderzoek, schrijf je een paper en bewijs je inzicht. Door onder meer projectmatig te werken, gericht op je eigen vakgebied en beroep, ontwikkel je een relevant beroepsgericht product. Vakken die worden aangeboden zijn: islam en beroep, islam en diversiteit, islam en dialoog, islam nu en islam in historische context.

Ingangseisen

Propedeuse behaald.