Kind en ontwikkeling motoriek en innovatie van zorg

Voor wie

Studeer je fysiotherapie? Wil je weten hoe het is om met kinderen te werken? Of doe je een andere gezondheidsopleiding waarbij je met kinderen gaat werken? Dan past deze minor goed bij jou.

Ingangseisen

Studenten in het derde of vierde jaar van de Faculteit Gezondheidszorg kunnen meedoen aan deze minor, bijvoorbeeld studenten Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar, SPH of Verpleegkunde.

Inhoud

Studeer je nu fysiotherapie en wil je straks ook een master fysiotherapie volgen? Met als specialisatie kinderfysiotherapie? Daar past deze minor prima bij.

In het eerste deel van de minor leer je hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe zij bewegen. Daarnaast krijg je les in omgaan met kinderen.

In het tweede deel van de minor (Innovatie van zorg) ga je aan de slag met een project waarbij je werkt met baby’s en schoolkinderen. Met en zonder beperking.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor kun je:

  • de motoriek van baby’s, peuters, kleuters en schoolkinderen objectief beschrijven;
  • de belangrijkste ontwikkelingen van kinderen benoemen;
  • kinderen helpen hun motorische vaardigheden te verbeteren;
  • goed samenwerken met je stagebegeleider op een stage van 2 dagen.

Cursussen

Kind en ontwikkeling motoriek
Je leert hoe kinderen zich van nature ontwikkelen en hoe ze dingen aanleren (nature en nurture). Na deze cursus weet je hoe je met kinderen kunt omgaan en hoe je kunt bepalen hoe het staat met hun motorische ontwikkelingen. Je gaat twee dagen op stage om te ervaren hoe het echt is om met kinderen te werken.

Innovatie van zorg
Je wordt gekoppeld aan een innovatieproject. Tijdens je project werk je met baby’s of schoolkinderen met of zonder beperking. De opdrachten die je maakt, kun je zelfs gebruiken voor je afstudeerproject. Daarnaast ga je tijdens deze cursus met verschillende thema’s aan de slag.

Toetsing

Je krijgt (computer-) tentamens, schrijft essays, maakt een videoverslag en doet opdrachten.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

  • Kind in Ontwikkeling, R.A. Bilo;
  • Ontwikkelingspsychologie, R.S. Feldman.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster.

Extra kosten

Geen.