Kind in beweging

Voor wie

Wil jij graag met kinderen en jongeren werken? Wil je meer weten over hoe zij zich fysiek ontwikkelen en vaardigheden leren? En hoe jij fitheid en fysieke activiteit bij hen kunt meten of beïnvloeden? Dan past de minor ‘Kind in beweging’ goed bij jou.

Studeer je Fysiotherapie? Dan is de minor extra interessant, omdat hij een brug slaat naar de masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie Kinderfysiotherapie.

Ingangseisen

Je hebt:

 • interesse in (de ontwikkeling van) de motoriek van kinderen
 • interesse in inspanningsfysiologie, testen en training bij kinderen en jongeren (zowel bij gezonde kinderen als kinderen met een lichamelijke beperking)
 • interesse in het interdisciplinair werken

Inhoud

In deze minor krijg je antwoorden op vragen als: hebben kinderen wel voldoende bewegingsuitdaging? En als zitten het nieuwe roken is, hoe blijf je dan fit in een rolstoel? Je leert alles over de (motorische) ontwikkeling van kinderen en over fysieke activiteit en fitheid. Met deze minor leg je een stevige basis om in de toekomst te werken met kinderen.

Leerdoelen

Na deze minor:

 • heb je kennis van de belangrijkste theorieën die de ontwikkeling van kinderen beschrijven op cognitief, psychosociaal en motorisch gebied
 • kun je op een systematische manier de motoriek van een zuigeling, peuter, kleuter of schoolkind observeren én objectief beschrijven
 • ben je in staat een motorische ontwikkelingstest af te nemen en hier conclusies aan te verbinden
 • kun je een kind een motorische vaardigheid aanleren
 • weet je alles over de inspanningsfysiologie en trainingsfysiologie van gezonde kinderen en adolescenten, net als van kinderen en adolescenten met een beperking
 • weet je hoe je een gesuperviseerde trainingsinterventie toepast volgens inzichten uit de trainingsfysiologie

Cursussen

De minor Kind in Beweging bestaat uit 2 inhoudelijke delen:

Kind en Ontwikkeling Motoriek (blok C)
Aan de orde komen theorieën over onder andere de (motorische) ontwikkeling van kinderen, nature/nurture-invloed en het motorisch zelfbeeld van kinderen. Ook leer je hoe je omgaat met kinderen, hoe je vaardigheden kunt aanleren en hoe je de motorische ontwikkeling kunt meten.

Kind en Inspanning (blok D)
Je krijgt inzicht in hoe je fysieke activiteit en fitheid kunt meten en beïnvloeden. En welke factoren daarbij bepalend zijn. Je gaat zelf actief aan de slag met het uitvoeren en analyseren van inspanningstesten voor kinderen.

Toetsing

In deze minor krijg je te maken met verschillende toetsvormen. Dat betekent dat er toetsen met meerkeuzevragen zijn, maar ook een vaardigheidstoets. Je levert een video en verslag in en hebt een portfoliogesprek.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

 • Bilo RA e.a Kind in Ontwikkeling. ISBN: 9789035230101, 7de druk, 2008
 • Feldman RS. Ontwikkelingspsychologie. Amsterdam: Pearson education 6e editie ISBN 9789043033725 (5e editie ook bruikbaar)
 • Bar-Or O, Rowland TW. Pediatric exercise medicine. From physiologic principles to health care application. Champaign: Human Kinetics, 2004.

Rooster

Blok C: dinsdag en vrijdag hele dagen (onder voorbehoud)
Blok D: dit maken we later bekend

Extra kosten

Geen.

 

Bewaren