Kind in Zorg

Deze minor hanteert een wachtlijst. Neem contact op met rianne.evers@hu.nl  als de minor vol zit en je op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Voor meer informatie, klik hier.

​De minor Kind in Zorg is ontwikkeld voor studenten met een bijzondere interesse in de kraam-, kind- en jeugdzorg en voor studenten die zich in de toekomst verder willen specialiseren binnen de kraam-, kind- en jeugdzorg. De minor zal de periode omhelzen vanaf het zeer prille ontstaan van het kind (conceptie) tot 19 jaar. De minor is breed opgesteld en bestaat uit 2 delen.

In het eerste deel ligt de focus op moeder- en kraamzorg, neonatologie en de jeugdzorg . Wij zullen uitgebreid stil staan bij de zwangerschap en de bevalling, waarbij we zowel kijken naar een ongecompliceerd als een gecompliceerd verloop hiervan. De zorgverlening aan moeder en kind kenmerkt zich tot een complexe, multidisciplinaire benadering. De neonatologie wordt meegenomen, wat betekent dit voor de hechting van ouders en kind?

In het tweede deel ligt de focus op het kind met een chronische aandoening en de kinderpsychiatrie en zijn/haar ouders. Wat betekent een ziekenhuis opname voor een kind? Zowel voor een kind dat vanwege somatische ziekte wordt opgenomen als voor een kind dat voor een psychiatrische ziekte wordt opgenomen. De zorg voor het kind stelt hoge eisen aan de professionals. Hij zal zich niet alleen in het kind moeten verdiepen maar ook rekening moeten houden met het breder systeem (ouders, broertjes en zusjes, familie, vriendjes) waar het kind onlosmakelijk mee is verbonden.

Binnen de minor krijgen verschillende vakgebieden een plaats zoals verpleegkunde, geneeskunde, psychologie, fysiotherapie, diëtiek, ethiek, recht en pedagogiek. Daarnaast  vormen thema’s als interculturaliteit, hechting, professionele houding, belevings- en ontwikkelingsgerichte zorg een rode draad door de hele minor.

De student wordt uitgedaagd met een open blik mee te gaan in de wereld van het kind en zijn ouders voor wie gezond opgroeien geen vanzelfsprekendheid is!

Ingangseisen

​Passieve beheersing van de Engelse taal. De minor heeft een verpleegkundige medische basis en er wordt een gedegen kennis van de menselijke anatomie en fysiologie verwacht. Voor deel 1 met name over zwangerschap en bevalling. Met name deel 2 is zeer verpleegkundig georiënteerd.