Kind in Zorg

Deze minor hanteert een wachtlijst. Neem contact op met rianne.evers@hu.nl als de minor vol zit en je op de wachtlijst geplaatst wilt worden.

Voor wie

Wil jij je in de toekomst specialiseren binnen de kraamzorg of kind- en jeugdzorg? Alles weten over de ontwikkeling van het kind, vanaf de prille geboorte tot het negentiende levensjaar? Dan is de minor ‘Kind in zorg’ zeker iets voor jou. Je krijgt inzicht in kraamzorg en zorg aan zieke kinderen (tot 19 jaar) op lichamelijk, functioneel, psychisch en sociaal vlak.

Deze minor is ook geschikt voor deeltijdstudenten. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Ingangseisen

De ingangseisen zijn dat je:

 • een passieve beheersing hebt van de Engelse taal en Engels dus begrijpt
 • goede kennis van de menselijke anatomie en fysiologie hebt, met name over zwangerschap en bevalling

Inhoud

De minor bestaat uit 2 delen. In het eerste deel ligt de focus op de zorg voor moeder en kind in de kraamperiode en de jeugdzorg. Hoe verloopt een normale zwangerschap en bevalling en welke complicaties kunnen er optreden? Wat betekent het voor de hechting van ouders en kind als de baby in een couveuse komt te liggen?

In het tweede deel ligt de focus op het kind met een chronische aandoening. Je krijgt inzicht in wat het voor een kind betekent om met een chronische aandoening op te groeien en welke impact dit op het kind en het gezin heeft. Ook krijg je inzicht in welke zorg en begeleiding er nodig is. En welke juridische aspecten hierbij van belang zijn.

Leerdoelen

Na deze minor

 • heb je inzicht in de complicaties die tijdens de zwangerschap en bevalling kunnen optreden
 • kun je bepalen aan welke zorgverlening en begeleiding behoefte is tijdens de zwangerschap
 • heb je kennis van voedingsproblematiek bij opgroeiende kinderen
 • weet je alles over de ontwikkeling van het kind tot en met 18 jaar
 • heb je kennis van de verschillende chronische aandoeningen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren
 • heb je inzicht in de impact van een chronische ziekte op de ontwikkeling en het leven van het kind en de impact van de ziekte binnen het gezin
 • kun je aangeven welke behandeling en begeleiding kinderen en jongeren nodig hebben bij een chronische ziekte
 • heb je kennis van juridische aspecten die van belang zijn in de zorg en behandeling voor kinderen en jongeren

Cursussen

De minor bestaat uit 2 cursussen. Elke cursus duurt 10 weken.

Deel 1
De focus ligt op moeder- en kraamzorg, neonatologie en de jeugdzorg.

Deel 2
De focus ligt op kinderen met een chronische aandoening.

Binnen de minor komen verschillende vakgebieden aan de orde: verpleegkunde, geneeskunde, psychologie, fysiotherapie, diëtiek, ethiek, recht en pedagogiek. Thema’s als interculturaliteit, hechting, professionele houding, belevings- en ontwikkelingsgerichte zorg zijn een rode draad door de hele minor.

Toetsing

Beide delen worden getoetst met een kennistoets en een beroepsproduct.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst

 • Feldman, Robert S., (2016), Ontwikkelingspsychologie. 7e editie, Pearson Benelux.
 • Schutte, M. F., Van Lith, J.M.M., (2008) Verloskunde en gynaecologie. Bohn Stafleu van Loghum
 • Ulijn-ter Wal, R. Masolijn-den Ridder, K., (2018) Leerboek kinderverpleegkunde, Bohn Stafleu van Loghum.

Rooster

Periode A, B, C en D. Het rooster en de lesdagen (dinsdag of donderdag) zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Geen