Klinische microbiologie

Klinische microbiologie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met het opsporen, diagnosticeren, behandelen en voorkómen van aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen. Binnen een laboratorium voor medische microbiologie verrichten analisten de diagnostische werkzaamheden.

De minor Klinische Microbiologie omvat een periode van 5 maanden waarbij je in staat gesteld wordt om verworven kennis en vaardigheden onder leiding van interne en externe begeleiders bij een stage verlenende organisatie in praktijk te brengen. Op deze wijze kun je je oriënteren op de arbeidsmarkt, werkervaring opdoen en je netwerk vergroten. Daarnaast wordt je vanuit de Hogeschool op een aantal momenten tijdens de praktijkperiode (introductieweek en een 4-tal terugkomdagen) nog eens grondig voorbereid op hetgeen je in de praktijk zult gaan tegenkomen (just in time). Dit flankerende onderwijs bestaat enerzijds uit inhoudelijke ondersteuning (theorie) vooral op het gebeid van innovatie en kwaliteitsbewustzijn. Anderzijds moet je ook zelf aantal opdrachten uitvoeren waarbij kwaliteitsbewustzijn, verslaglegging en zelfreflectie belangrijke onderwerpen zijn. Ook is er ruimte voor het bespreken van situaties en/of dilemma’s die zich tijdens de praktijkperiode voordoen.

Ingangseisen

De ingangseis is dat de 3e jaars cursus Medische Microbiologische Diagnostiek van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek van de HU met goed gevolg is afgelegd. Omdat er maar een beperkt aantal stageplaatsen is, zal de toelating d.m.v. een selectieprocedure plaatsvinden. Het aantal studenten dat toegelaten wordt tot de minor wordt afgestemd in overleg met het werkveld.