Kunst- en cultuureducatie

​Voor wie

Heb jij een passie voor kunst en cultuur? Vind je dat cultuureducatie belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit? En wil je leren hoe je anderen met met educatieve projecten binnen en buiten het onderwijs kunt stimuleren om actief deel te nemen aan kunst en cultuur? Volg dan de minor ‘Kunst- en cultuureducatie’ en stap in de wereld van cultuurparticipatie.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Ingangseisen

Voor deze minor heb je een propedeutisch getuigschrift nodig.

Inhoud

In deze minor komen verschillende kunstdisciplines aan bod. Hoe kun je de verschillende kunstuitingen interpreteren? En hoe beïnvloeden de zogenaamde hoge en lage cultuur elkaar precies? Hiermee vorm je je eigen kijk op de functies van kunst en cultuur in de samenleving.

In deze minor krijg je veel keuzevrijheid in het bepalen van onderwerpen die je interessant vindt om uit te werken. Onderdeel van deze minor zijn werkbezoeken bij musea en andere organisaties op het gebied van kunsteducatie. Daar ga je in gesprek met de medewerkers om beter zicht te krijgen op de praktijk.

Ook komt aan bod hoe je educatieve programma’s en projecten kunt ontwerpen. En leer je hoe je via een methodische aanpak kunst- en cultuureducatie bij doelgroepen kunt bevorderen.

Leerdoelen

Na deze minor:

  • ben je bekend met visies en stromingen op het gebied van kunst en educatie
  • heb je kennis van de kunsthistorische en kunstbeschouwelijke benaderingswijzen
  • kun je kunst uit het verleden in een actuele maatschappelijke context plaatsen en de relevantie daarvan uitleggen
  • ben je bekend met ethische kwesties in samenhang met de waardering voor kunst en kunstenaars
  • kun je verschillende methoden op het gebied van kunst- en cultuureducatie adequaat inzetten
  • ben je in staat om cultuurdeelname te bevorderen, zodat mensen hun culturele loopbaan verder kunnen verkennen
  • ben je op de hoogte van het kunst- en cultuurbeleid en kun je dit beleid vertalen naar consequenties voor cultuurparticipatie

Cursussen

Kunst als spiegel van de samenleving
Hoe passen kunstenaars binnen de samenleving? Dat is de vraag die centraal staat. Je leert kunst te interpreteren en betekenis te geven in de context van de samenleving.

Kunst en cultuur als ethische kwestie
We gaan in op ethische kwesties; wat kan je wel en wat kan je niet ‘maken’ op het gebied van kunst en cultuur? Verschillende visies op kunst en cultuur komen aan de orde. En we bespreken thema’s als engagement, esthetiek en de ‘versoaping’ van de samenleving.

Moderne media als motor voor kunst- en cultuurparticipatie
We verbinden 2 aandachtsgebieden uit het werkveld met elkaar: de nieuwe media, fotografie, film- en videokunst en de vernieuwingen op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie. Aan de orde komt ook de invloed van Internet, het multimediale denken en de grotere toegankelijkheid tot de media.

Specie en bouwstenen
Je leert hoe je geschikt educatief materiaal voor kunst- en cultuureducatie kunt ontwikkelen.

Toetsing

In de minor krijg je te maken met allerlei toetsvormen. Naast schriftelijke werkstukken, presentaties en lezingen ga je een macquette maken voor een tentoonstelling, en ontwikkel je educatief materiaal.

Literatuur

Je gebruikt literatuur die bij je onderzoek past.

Rooster

Periode A en B, op dinsdag en donderdag. Deze dagen zijn volledig gereserveerd voor colleges, het werken aan opdrachten in projectgroepen en het maken van excursies.

Extra kosten

€50