Kunst- en cultuureducatie

Opzet

Bij deze minor leer je op twee manieren over kunst- en cultuureducatie. Je doet kennis op over de kunst zelf én over manieren waarop je programma’s en projecten kunt ontwerpen voor mensen die willen leren door en over kunst. De minor richt zich niet op één kunstdiscipline, maar op beeldende kunst, muziek, theater, dans, fotografie en film. Je leert hoe je de verschillende kunstuitingen kunt interpreteren en hoe de zogenaamde hoge en lage cultuur elkaar beïnvloeden. Je vormt je eigen visie over de functies van kunst en cultuur in de samenleving. Door educatie stimuleer je anderen om actief deel te nemen aan kunst en cultuur. Kortom: je stapt in de wereld van de cultuurparticipatie.

Wat ga je doen?

Je krijgt tijdens deze minor veel keuzevrijheid in het bepalen van onderwerpen die je interessant vindt om uit te werken. Ook leer je de praktijk kennen door werkbezoeken aan musea en andere organisaties op het gebied van kunsteducatie, waar we in gesprek gaan met medewerkers.
Na afronding van de minor kun je via een methodische aanpak kunst- en cultuureducatie bij doelgroepen bevorderen. Ook kun je als intermediair optreden tussen doelgroepen, professionals en amateurs. Je doet dat vanuit organisaties, die kunst- en cultuureducatiedoelstellingen nastreven.

De minor kunst- en cultuureducatie richt zich op de volgende bekwaamheden: de student

  • is bekend met visies en stromingen op het gebied van kunst en educatie;
  • is bekend met kunsthistorische en kunstbeschouwelijke benaderingswijzen;
  • kan kunst uit het verleden in een actuele maatschappelijke context plaatsen en de relevantie daarvan uitleggen;
  • is bekend met ethische kwesties in samenhang met de waardering voor kunst en kunstenaars;
  • kan verschillende methoden op het gebied van kunst- en cultuureducatie adequaat inzetten;
  • kan cultuurdeelname bevorderen, zodat mensen hum culturele loopbaan verder kan ontwikkelen;
  • is bekend met het kunst- en cultuurbeleid en kan dit beleid vertalen naar consequenties voor cultuurparticipatie.

 

Ingangseisen

​Propedeuse behaald.