Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten

Voor wie

Ben jij bestuurlijk actief? En wil jij meer gaan bijdragen aan jouw vereniging of organisatie, terwijl je nog meer plezier beleeft? Dan is dit de minor voor jou: samen met een actieve en gemotiveerde groep studenten uit het hele land ga jij aan de slag met persoonlijk leiderschap. Samenwerking, communicatie, beleid en langetermijndenken komen allemaal aan bod. Zo breng je niet alleen jezelf, maar je hele vereniging verder.

Ingangseisen

Om deze minor te volgen moet je minstens 12 uur per week een bestuurlijke rol hebben. Dat betekent dat je de verantwoordelijkheid draagt voor de werkzaamheden van een studentenorganisatie (zoals een vereniging, stichting of raad) of een specifiek project binnen deze organisatie. Ook moet je een leidinggevende of aansturende rol hebben, waarin je de activiteiten van anderen coördineert.

Inhoud

De minor ‘Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten’ bestaat uit 4 cursussen die allemaal een eigen doel hebben. Het mooie is dat deze doelen helemaal afgestemd worden op jouw situatie en die van de andere deelnemers. Zo ontwikkel jij je vaardigheden altijd op een praktische en direct toepasbare manier.

Binnen de minor dagen we je uit om je tijdens je bestuursjaar zo veel mogelijk te ontwikkelen. En zo veel mogelijk bij te dragen aan je organisatie. De minor geeft je daarvoor een algemene basis, aangevuld met een persoonlijk deel dat je samen met de cursusleiders en je medestudenten voor jezelf op maat maakt. De minor loopt het hele collegejaar.

Binnen de minor ontwikkel je een brede visie op je persoonlijke leiderschap en verbeter je jezelf op het gebied van samenwerken, effectieve communicatie, strategische beleidskeuzes en langetermijndenken. De minor stimuleert zo je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Leerdoelen

De leerdoelen van de minor zijn:

  • effectief leren samenwerken
  • beter weten waar je voor staat en wat je wilt bereiken
  • leren hoe je verandering teweeg brengt en hoe je dat goed weet te communiceren, ook om mensen mee te krijgen
  • slimmer en resultaatgericht leren werken

Cursussen

Jij en je organisatie
Hierin gaat het om wie jij bent, waar je voor staat, welke kwaliteiten en valkuilen je hebt en welke bijdrage je daarmee wilt doen binnen jouw organisatie. Daarbij analyseer je ook jouw organisatie.

Samenwerking en persoonlijke effectiviteit
Je leert je kwaliteiten en talenten inzetten voor jezelf en anderen. Staan mensen open voor je ideeën? Hoe ga je om met conflicten? En hoe zet je anderen en jezelf aan tot actie?

Verandering teweegbrengen

Zodra je plannen ambitieuzer worden, stuit je op grotere uitdagingen: er zijn meer actoren en factoren, verschillende belangen hebben grotere rollen en mensen met een korte spanningsboog haken sneller af. Hoe creëer je verandering en een langere adem?

Verdieping en vooruitblikken
Via coaching diepen we eerder geleerde lessen uit en duiken we in onderwerpen die bij jou en de andere deelnemers spelen. We nodigen leiders uit het dagelijks leven uit om leiderschapsthema’s te vertalen naar de tijd na je bestuur- of raadsjaar.

Toetsing

Elke periode sluiten we af met een eindopdracht, helemaal in lijn met de aangeleerde vaardigheden en kennis. Deze opdracht bevat een digitaal deel (een verslag of analyse) en soms een presentatie- of gespreksdeel waarin je technieken toepast die we in de bijeenkomsten hebben behandeld.

Verder doen we opdrachten waarmee je feedback van klasgenoten krijgt. Die feedback wordt onderdeel van je zelfanalyses. In je digitale documenten beschrijf je de invloed van de minor op jouw gedrag en op jouw keuzes binnen je vereniging of organisatie.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

  • Covey, Stephen R. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.
  • IJzermans, Theo & Koen Dirkx. Beren op de weg, spinsels in je hoofd.
  • Maurer, Robert. De Kunst van Kaizen – Met kleine stappen naar grote doelen.

Rooster

De minor is een lintminor en loopt dus tijdens het hele collegejaar. Begin september worden de intakegesprekken gevoerd en in diezelfde maand starten de bijeenkomsten. Door het jaar heen zijn er 30 bijeenkomsten: meestal 28 bijeenkomsten van 4 uur op de Uithof en 2 bijeenkomsten tijdens een tweedaagse (met 1 overnachting op goede OV-reisafstand vanaf Utrecht Centraal). Het precieze rooster wordt nog bekendgemaakt op www.roosters.hu.nl.

Extra kosten

Geen.