Meesterwerken in de westerse cultuur

Opzet

In deze minor staat kunst centraal: je bestudeert meesterwerken (in de beeldende kunst, architectuur, literatuur, toneel en film) die van invloed zijn geweest op de westerse cultuur. Bij elk meesterwerk dat we onder de loep nemen, stellen we de vraag: wat maakt dit werk tot een meesterwerk? Ook brengen we meesterwerken van verschillende disciplines met elkaar in verband. Doordat je je gaat verdiepen in meesterwerken uit verschillende periodes, ga je zien dat de grote levensthema’s waar kunstenaars, filosofen, cineasten en schrijvers zich mee bezig houden van alle tijden is. Meesterwerken weerspiegelen dikwijls de diepste waarheden, dromen of angsten van de tijd waarin ze zijn ontstaan. Sommige meesterwerken tonen ons de essentie van een tijdvak, andere meesterwerken brachten in hun tijd verwarring teweeg en werden pas later op waarde geschat. Per definitie hebben meesterwerken iets ‘tijdloos’: ook al zijn ze misschien lang geleden gemaakt, ze raken en fascineren ons nog altijd.

Wat ga je doen?

De module ‘Meesterwerken belicht’ behandelt een aantal kunstwerken uit verschillende tijden, en gaat dieper in op wat deze werken zo bijzonder maakt. Je bezoekt wekelijks een museum, waar je een rondleiding krijgt van een museumgids. Het werk van de kunstenaar(s) dat in de les is behandeld, ga je nog diezelfde week in een museum in het echt zien. Zo kun je de opgedane kennis direct toepassen.

In de module ‘Literaire motieven en universele thema’s’ wordt gekeken hoe bepaalde kunstwerken tot inspiratiebron kunnen dienen voor andere kunstwerken uit verschillende disciplines. Deze nieuwere werken kunnen een eerbetoon aan het oorspronkelijke werk zijn, of ze kunnen er commentaar op leveren vanuit een modern perspectief. Daarnaast zijn er twee modules die verdiepend ingaan op twee boeiende periodes uit de cultuurgeschiedenis: de renaissance en het modernisme. In de module ‘Kunstfilosofie en esthetica’ buigen we ons over de vraag wat kunst eigenlijk is en welke rol kunst speelt in de maatschappij. Hoe denken belangrijke filosofen in het verleden en tegenwoordig over de waarde van kunst? En wat vind jij, en waarom? Tenslotte komt alles wat je in de minor geleerd en ontdekt hebt samen in een onderzoek waarbij je een zelf gekozen werk of stroming uit een van de disciplines analyseert. Hoe je dit onderzoek presenteert is aan jou. Zo kun je een onderzoekspaper schrijven, maar je mag ook als ‘meesterproef’ een creatief product maken. Een greep uit de meesterproeven van studenten in de afgelopen jaren: een schilderij in de stijl van Jackson Pollock, een script voor een film, een kort verhaal (fictie) over de totstandkoming van het kunstwerk ‘Guernica’ van Picasso.

In deze minor doe je onderzoeksvaardigheden op. Je leert hoe je een onderzoek opzet en uitvoert. Ook word je intensief begeleid bij het schrijven van een essay en een onderzoekspaper. Doordat studenten en docenten van verschillende studierichtingen aan de minor meedoen, wordt kunst vanuit verschillende perspectieven benaderd, wat jouw kijk op kunst zeker zal verrijken.

Zie voor aanvullende informatie onze website.

Studiereis naar Florence

Nadat je je in de module ‘Renaissance’ hebt verdiept in de geschiedenis van Florence en de kunst uit de renaissance, ga je de stad Florence en de beroemde kunstwerken ook in werkelijkheid zien. We verblijven in een kunsthistorisch instituut dichtbij de oude stad. Met je medestudenten verzorg je rondleidingen in musea en stadswandelingen langs de renaissance gebouwen en beelden in het centrum van de stad.
We doen er alles aan om de prijs zo laag mogelijk te houden. Laat de studiereis niet een obstakel zijn om bij voorbaat niet voor deze minor te kiezen, maar neem in dat geval contact op swenne.vanroosmalen@hu.nl.

Aanvullende informatie

De lesdagen van de minor in de voltijd zijn: dinsdag en donderdag.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.