Meesterwerken in de westerse cultuur

Voor wie

Wil je meer weten van kunstgeschiedenis of je eens verdiepen in jouw favoriete kunstwerk, boek of film? Dat kan tijdens de minor ‘Meesterwerken in de westerse cultuur’.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen.

Inhoud

In deze minor bestudeer je meesterwerken (beeldende kunst, architectuur, literatuur, toneel en film) die van invloed zijn geweest op de westerse cultuur. Bij elk meesterwerk dat we onder de loep nemen, stellen we de vraag: wat maakt dit werk tot een meesterwerk en wie bepaalt dat eigenlijk? Onderdeel van de minor is het bezoeken van voorstellingen en tentoonstellingen. Wat je gaat zien, sluit aan bij wat er in de cursussen behandeld wordt. Zo gaan we bijvoorbeeld op excursie naar het Rijksmuseum en gaan we op studiereis naar Florence en Parijs. In deze cultuursteden verzorg je met medestudenten rondleidingen in musea. Bij de excursies staat ‘kunst beleven’ centraal.

 

Leerdoelen

Je leert:

  • over de (kunst)historische periode waarin de meesterwerken zijn ontstaan
  • verbanden leggen tussen kunst uit verschillende disciplines, zoals beeldende kunst, literatuur, theater, muziek, film
  • welke rol kunst heeft in onze maatschappij
  • een essay over kunst schrijven
  • je mening over kunstwerken onder woorden brengen.

Cursussen

Meesterwerken belicht
Deze cursus behandelt een aantal meesterwerken uit verschillende tijden, en gaat dieper in op wat deze werken zo bijzonder maakt. De werken van de kunstenaars die in de les besproken worden, ga je nog dezelfde week in een museum zien.

Literaire motieven en universele thema’s
In deze module wordt gekeken hoe bepaalde kunstwerken tot inspiratiebron kunnen dienen voor andere kunstwerken uit verschillende disciplines. Ook leer je over verhaalplots en symboliek.

Meesterwerken uit de Renaissance
We verdiepen ons in de geschiedenis en kunst van Florence: de bakermat van de renaissance. In het kader van deze cursus gaan we in oktober een week naar Florence om de Renaissance kunstwerken in het echt te gaan zien.

Modernisme
Bekende kunstenaars als Mondriaan, Rietveld, Picasso, Kafka zijn allemaal modernisten. Je leert wat de algemene kenmerken van deze stroming zijn in verschillende disciplines, zoals architectuur, theater, schilderkunst, muziek en literatuur. We sluiten de cursus af in Parijs waar we onder andere het Picassomuseum en Musée d’Orsay bezoeken.

Onderzoeksvaardigheden

Alles wat je in de minor geleerd hebt, komt samen in een onderzoek waarbij je een zelf gekozen kunstwerk analyseert. Hoe je dit onderzoek presenteert is aan jou. Zo kun je een paper schrijven over een kunsthistorisch onderwerp, maar je mag ook als meesterproef een creatief product maken, bijvoorbeeld een schilderij in de stijl van de kunstenaar die je hebt onderzocht.

Cultuurfilosofie en esthetica
Tijdens deze cursus ga je dieper in op de gedachten achter verschillende kunststromingen. Hierbij gebruiken we ideeën van grote filosofen maar ook brieven, (auto)biografieën van bekende kunstenaars en manifesten van belangrijke stromingen uit de schilderkunst.

Toetsing

Tentamens, dossiers, presentaties, essay

Literatuur

The Power of Art (of de Nederlandse vertaling De Kracht van Kunst), Simon Schama.

Rooster

Je hebt les op dinsdag en donderdag.

Extra kosten

€450