Neurorevalidatie – CVA en innovatie van zorg

Wat ga je doen?

Mensen, die leven met de gevolgen van een beroerte zijn fysiek inactief. Deze fysieke inactiviteit is evident gedurende het gehele revalidatieproces en lijkt daarna nog toe te nemen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en de mogelijkheden om te participeren in de maatschappij. Dit kan uiteindelijk leiden tot afname van het zelfstandig functioneren en een toename van de zorgconsumptie.

Deze minor is gericht op de interdisciplinaire aanpak van fysieke activiteit en leefstijl na een CVA.
Naast een inhoudelijke verdieping in de neurorevalidatie gericht op het verhogen van de fysieke activiteit na een beroerte, werk je mee in een innovatieproject gericht op een zorginnovatie die de fysieke activiteit van mensen na een beroerte moet verhogen.
Je gaat dit doen door het volgen van twee modules: 1) Neurorevalidatie en 2) Innovatie van zorg.

In module 1 ga je je verdiepen in de neurorevalidatie, gericht op de interdisciplinaire aanpak van het stimuleren van fysieke activiteit na een CVA. Er wordt iedere week één thema uitgediept in relatie tot fysieke activiteit. Er zijn 13 verplichte thema’s en vier keuzethema’s. De verplichte thema’s zijn relevant voor alle disciplines. Drie thema’s zijn interdisciplinair.
Er zijn vier keuzethema’s, waarvan je er twee moet kiezen. Twee van de keuzethema’s zijn meer gericht op verpleegkunde en twee meer op fysio/oefentherapie.

In de module 2 ”Innovatie van zorg” wordt je gekoppeld aan een innovatieproject gericht op het activeren van mensen die leven met de gevolgen van een beroerte van het Kenniscentrum “Duurzaam en gezond leven in de stad” van de HU. De producten die je maakt en de activiteiten waarin je participeert in deze module kunnen als basis voor je afstudeeropdracht gebruikt worden. Je participeert met een groepje van ± 5 studenten in de uitvoering van het project en je levert met je groepje een bijdrage aan het resultaat. Tijdens de gehele minor zullen je een groep met mensen na een beroerte begeleiden naar een actievere leefstijl.

Tijdens module 2 worden en wekelijks één of meer thema’s theoretisch uitgediept die je kunnen helpen bij de uitvoering van je project.  Er zijn 10 verplichte themabijeenkomsten en 8 keuzebijeenkomsten.
De verplichte bijeenkomsten zijn voor iedereen die een zorginnovatie wil uitvoeren relevant. Bij de keuzethema’s bepaal je in overleg met de opdrachtgever van het project welke relevant zijn voor het uitvoeren van je project. Je kunt ook een keuzethema kiezen gericht op je persoonlijke ontwikkeling, als hiervoor ruimte is binnen het project.
Daarnaast heb je wekelijks tenminste één bijeenkomst met de opdrachtgever m.b.t. de voortgang van jullie projectbijdrage.

De twee modules zijn ieder 15 EC. De totale omvang van de profilering bedraagt zo 30 ECTS. Dit zijn ongeveer 840 studiebelastingsuren. Hiervan zijn 120 uur contactonderwijs en 720 uur zelfstudie en projectstage. De studiebelasting bedraagt zo ongeveer 35 uur per week. De minor duurt 2 blokken.
Deze minor kun je volgen als je student Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar of Verpleegkunde bent, geïnteresseerd in beweegzorg, gedragsverandering en bereid bent over de grenzen van je vak te kijken.

De toetsing van beide modules bestaat uit het maken van een portfolio met verslagen van alle gevolgde themabijeenkomsten met een reflectie op het behalen van de beoogde leeruitkomsten. Het portfolio wordt getoetst met een individueel assessment.
Daarnaast wordt de bijdrage aan het innovatieproject gepresenteerd tijdens een afsluitend symposium.

Ingangeisen

​Deze minor kun je volgen als je student Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar of Verpleegkunde bent en geïnteresseerd in beweegzorg en gedragsverandering. Je bent bereid om over de grenzen van je vak te kijken.