Ontwikkelingsgericht leren trainen

Context

Deze minor gaat over creatief trainerschap.
Termen als ‘een levenlang leren’, ervaringsgericht leren, creatief leren en de ‘lerende organisatie’ staan al enkele jaren op de politieke agenda en zijn ook in het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties populair. Dat vertaalt zich uitstekend naar de inhoud van deze minor: creatief trainerschap.

Wat ga je doen?

1. Binnen deze minor leer je diverse trainingen voor diverse doelgroepen te ontwikkelen: zoals communicatie-, presentatie-, groepsdynamica-, teambuildingstrainingen, maar ook trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten etc.
2. Verder leer je het eigen (creatief) trainerschap vorm te geven, oftewel je ontwikkelt een eigen congruent trainersprofiel.

Je maakt hiervoor gebruik van trainingsmethodieken èn middelen als drama, spel, muziek, media, beeld- en vertelkunst. Hiervoor heb je inzicht nodig in leerprocessen van verschillende mensen en kennis van het werken in een agogische en/of didactische omgeving. Je gaat uit van het idee dat mensen zich ontwikkelen door (creatief) te leren en dat dat op diverse manieren kan. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van verschillende soorten trainingen, ontwikkel je tijdens deze minor ook bewust jezelf, middels het werken aan ‘creatief trainerschap’.

Je maakt kennis met een achttal ervaren trainers vanuit verschillende werkvelden. Je leert ook via hen je sterke punten als trainer kennen en bent je bewust van verschillende rollen die mensen (en dus ook jijzelf) aannemen in een trainingssituatie. Je leert ook bewust in te spelen op diversiteit: culturele achtergrond, sociale afkomst, geslacht, politieke voorkeur, religie, etc. en de invloed daarvan op leerprocessen. Je moet voor deze minor in het bezit zijn van een propedeuse hbo en je hebt basale vaardigheden op het gebied van het werken met een groep.
Aan het eind van de minor heb je het niveau van juniortrainer.

Ingangseisen

​De student moet voor deze minor in het bezit zijn van een propedeuse hbo en je hebt al ontwikkelde vaardigheden op het gebied van het werken met groepen (agogisch, dan wel didactisch).