Railtechniek

Deel 1

Hierin is de module ‘Functionaliteit van het Railvervoer’ de basis van het technische deel. De overige 2 modules betreft algemene kennis van toegepaste technieken binnen de Rail-Infrastuctuur. De docenten zijn specialisten uit de bedrijven van de sector.

Deel 2

Staat in het teken van het ketenproces van ProRail en de regelgeving, procedures en methodieken die binnen de Rail-Infrastructuur centraal staan. Met het doorlopen van de levenscyclus van de Rail-Infrastructuur krijgt de student zicht op de facetten, vervoersvraag, innovatie, exploitatie, besluitvorming, contractering, engineering, bestek, (nieuw)bouwfase, exploitatie, assetmanagement, etc). Deze cyclus wordt zoveel mogelijk vanuit actuele projecten gevolgd en ondersteund. De minor wordt afgesloten met een onderzoekopdracht die volledig in het teken staat van het optimaliseren van de Rail-Infrastructuur. Voor beide delen geldt dat meerdere malen spoorwerken worden bezocht en gebruik wordt gemaakt van het Rail-Infrastructuur praktikum te Amersfoort. De docenten zijn specialisten vanuit de sectorbedrijven.

Ingangseisen

​Studenten Civiele Techniek, Werktuigbouw, Elektrotechniek en Technische Bedrijfskunde. Propedeuse moet behaald zijn het tweede leerjaar succesvol hebben afgesloten. Overige studierichtingen eerst na een intakegesprek.