Recht en bedrijf

Context

Een bedrijfsjurist is niet alleen een juridische duizendpoot, maar ook de spil in het (juridische) speelveld van de onderneming. Als bedrijfsjurist heb je een afwisselende baan met uitdagend en interessant werk. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan goed opgeleide bedrijfsjuristen. De Minor Recht en Bedrijf is dé minor die je klaarstoomt voor die functie in het bedrijfsleven. Ook leer je hoe je een eigen onderneming van de basis af opbouwt, zowel op bedrijfskundig als op juridisch vlak.

Hoe draagt de minor hieraan bij?

Om de Minor Recht en Bedrijf nog beter aan te laten sluiten bij dat bedrijfsleven is onderzocht wat de markt verwacht van afgestudeerde HBO-bedrijfsjuristen. Dat onderzoek heeft initieel plaatsgevonden begin 2014 en onze uitgangspunten zijn later aangevuld met de bevindingen uit (onder meer) het rapport “HBO rechten aan het werk; Een onderzoek naar de arbeidspositie van alumni HBO-rechten” (http://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-legal-management/publicaties/item/arbeidsmarkt-hbo-juristen-ontwikkelt-zich-ondanks-crisis.html).

Gebleken is dat dit een interessante mix is van:

Juridisch inhoudelijke kennis (zoals Verbintenissenrecht en Ondernemingsrecht)
Rechtstoepassingskennis (zoals Contracten maken)
Bedrijfskundige kennis
Praktische vaardigheden (zoals Onderhandelen, Zakelijk communiceren en adviseren)
Legal Tech (in ruime zin)

Om deze kennis en vaardigheden aan te leren is gekozen voor een mix van juridisch inhoudelijke vakken, rechtstoepassingsvakken, bedrijfseconomische vakken en vaardighedentrainingen. De vaardighedentrainingen worden telkens gekoppeld aan een andere cursus, zodat de opgedane kennis direct kan worden ingezet.

Wat ga je doen?

Bij de minor worden alle cursussen aangeboden rondom een door jou met een aantal medestudenten op te zetten onderneming. Om met deze onderneming, waarvan je de ondernemingsactiviteiten zelf bedenkt, te kunnen ondernemen bieden wij je cursussen aan die je kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden.

Door jou opgedane kennis in eerdere cursussen wordt – voor zover relevant – verdiept. Verder wordt je kennis verbreed met de essentiële cursussen die een bedrijfsjurist nodig heeft. Dat varieert van cursussen zoals “Contracten maken” en “Verdieping Ondernemingsrecht” tot “Bedrijfskunde”, aangevuld met vaardighedentrainingen op het gebied van “Zakelijk communiceren en adviseren” en “Onderhandelen”.

Dit alles wordt je aangeboden door middel van praktijksituatief onderwijs: je past je kennis direct toe in praktijksituaties. Je wordt daarbij intensief begeleid door het docententeam. Uiteindelijk ben je daadwerkelijk die juridische spil!

De toetsing van de door jouw opgedane kennis en vaardigheden vindt op diverse manieren plaats. In een enkel geval zal het gaan om een tentamen. Bij de meeste cursussen wordt van je verwacht dat je beroepsproducten gaat opleveren. Dit kan variëren van het beoordelen en opstellen van commerciële overeenkomsten en adviezen, tot het vastleggen van vennootschappelijke documenten (zoals notulen van de AvA, aandeelhoudersbesluiten, etc.) tot het redigeren van een marketingplan.

Ingangseisen

​​De minor Recht en Bedrijf is geschikt voor studenten van het Instituut voor Recht (HBR en SJD). Andere studenten moeten schakelvakken volgen of kunnen aantonen dat zij aan de ingangseisen voldoen, voor zover die afwijken van de niveauvereisten van de hoofdfase HBO-Rechten.