Recht en bedrijf

Voor wie

Ben jij student bij een juridische opleiding? En wil je weten hoe het is om je eigen onderneming op te zetten? Dan zit je goed bij de minor ‘Recht en bedrijf’: alle cursussen draaien om een onderneming die door jou en je medestudenten wordt opgericht. Dat vormt de praktische basis voor meer verdieping van juridisch inhoudelijke kennis, rechtstoepassingskennis, bedrijfskundige kennis, praktische vaardigheden én Legal Tech.

Ingangseisen

De minor ‘Recht en bedrijf’ is geschikt voor studenten van het Instituut voor Recht (HBR en SJD). Andere studenten moeten schakelvakken volgen. Of kunnen aantonen dat zij aan de ingangseisen voldoen als die afwijken van de niveauvereisten van de hoofdfase HBO-Rechten.

Inhoud

De minor ‘Recht en bedrijf’ stoomt je klaar voor een toekomstige functie als bedrijfsjurist. Maar je leert ook ondernemen: hoe bouw je zelf een bedrijf op en waar moet je dan allemaal rekening mee houden op het bedrijfskundige en juridische vlak?

Om jou deze kennis en vaardigheden zo efficiënt mogelijk aan te leren, hebben we gekozen voor een mix van juridisch inhoudelijke vakken, rechtstoepassingsvakken, bedrijfseconomische vakken en vaardigheidstrainingen. Deze trainingen worden steeds gekoppeld aan een andere cursus, zodat je de kennis die je opdoet meteen in kan zetten.

Die nieuwe kennis ga je niet alleen inzetten binnen de cursussen: ook meteen in praktijksituaties. Daarbij word je intensief begeleid door het docententeam. Samen zorgen jullie ervoor dat jij een waardevolle, onmisbare juridische speler wordt voor elk bedrijf.

Leerdoelen

Tijdens de minor leer je:

 • contractenrechtelijke regels te herkennen en beschrijven
 • eenvoudige contracten te maken en te beoordelen
 • de verschillende wettelijke regelingen kennen die horen bij het ondernemingsrecht
 • een contractdossier maken
 • hoe je een advies uitbrengt over een overeenkomst of de beëindiging ervan
 • de gevolgen van een overeenkomst in kaart te brengen
 • hoe je een contract wijzigt
 • hoe je een plan van aanpak maakt, uitvoert en evalueert
 • concepten bedenken, maken en testen voor je onderneming
 • een oordeel uit te brengen over de wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid van de diensten van je onderneming
 • een doelgroepgerichte schrijfstijl te hanteren en hoe je het beste kunt communiceren met externe partijen
 • wat de eisen zijn die (uit een oogpunt van toegankelijkheid en juridische relevantie) aan verschillende teksten worden gesteld en hoe je die zelf toepast
 • beslisbomen en modeldocumenten maken met speciale software
 • werken met een corporate housekeeping systeem

Cursussen

Verdieping ondernemingsrecht: Belastingrecht

In deze cursus wordt uitvoerig aandacht besteed aan een veelal onderbelicht onderwerp in de bedrijfsjuridische omgeving: het Belastingrecht. Je leert – voor de bedrijfsjurist – belangrijke over allerlei aspecten van het Belastingrecht, zoals Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en BTW.

Contractenrecht en effectief beïnvloeden

Je leert contracten te lezen en te maken. Ook leer je hoe je in verschillende situaties invloed kunt uitoefenen. Terwijl je daarbij aansluiting vindt met de ander.

Bedrijfsjuridische professional

Je leert de broodnodige bedrijfskundige kennis in deze cursus. Zo ben jij klaar voor de praktijk.

Bedrijfsjuridische Beslisbomen

Legal Tech is de belangrijkste ontwikkeling in het juridische werkveld. Leren omgaan met juridische kennissystemen en software is daarbij essentieel. Je leert hoe je met geavanceerde software beslisbomen kunt maken die direct in de praktijk kunnen worden ingezet.

Smart Contracts

Als bedrijfsjurist krijg je te maken met complexere contracten. Jij leert ze beoordelen en op te stellen, maar ook leer je om modelcontracten te maken met behulp van geavanceerde software.

Bedrijfskunde toegepast

In deze cursus pas je al je kennis toe op je fictieve onderneming. Je stelt een eigen adviesrapport op.

Toetsing

In deze minor heb je heel soms een tentamen. Maar we toetsen je liever op andere manieren. Bij de meeste cursussen betekent dat dat je beroepsproducten gaat maken. Stel bijvoorbeeld commerciële overeenkomsten en adviezen op, leg vennootschappelijke documenten vast, redigeer een marketingplan of maak Smart Contracts met beslisboomsoftware. Dat doe je allemaal in de praktijk: je bezoekt bedrijven en gaat aan de slag met je eigen, fictieve onderneming.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

 • Groene Serie (GS) Rechtspersonen, Titel 5, Afdelingen 4 en 5, te raadplegen via Kluwer Navigator/Rechtsorde
 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, Boek 2 Rechtspersonen, Titel 5, Afdelingen 4 en 5, Titel 8, Afdeling 2, te raadplegen via Kluwer Navigator/Rechtsorde
 • Modellen voor de Rechtspraktijk

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Geen.