Recht en procespraktijk

Deze minor is niet aanwezig op de minormarkt.

Voor wie

Ben jij student HBO-Rechten, MER of SJD? Heb je een die sterke affiniteit voor juridische cursussen? En wil je carrière maken in de juridische civiele adviespraktijk? Dan is de minor ‘Recht en procespraktijk’ de minor voor jou. Alles draait er namelijk om om jou de handvatten te geven die je later in de beroepspraktijk nodig hebt. Of je nou aan de slag gaat bij een advocatenkantoor, de gemeente of bijvoorbeeld bij een verzekeringsmaatschappij.

Ingangseisen

De enige ingangseis voor deze minor is dat je je propedeuse hebt. Wel is een achtergrond in (en basiskennis van) privaatrecht en burgerlijk procesrecht erg gewenst.

Inhoud

Alles binnen de minor ‘Recht en procespraktijk’ draait maar om één ding: jou voorbereiden op de beroepspraktijk. Dat betekent dat we je meenemen in de regelgeving die daarbij komt kijken. En in de processen waar je later dagelijks mee in aanraking komt.

Daarbij snijden we alle relevante gebieden aan: argumentatie, processtukken en presentatie, hoe je om moet gaan met bewijsmateriaal en meer. Huurprocesrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht en burgerlijk procesrecht komen allemaal aan bod.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor kun je:

  • je dossier in een juridische zaak zo opbouwen dat je altijd startklaar bent om goede processtukken mét goed bewijsmateriaal te overhandigen aan een rechtbank (wanneer het uitmondt in een gerechtelijke procedure)
  • duiden welke procesrechtelijke stappen partijen moeten doorlopen tot aan het eindvonnis van de rechter
  • goed inschatten op welke momenten in de procedure (en op welke manier) je eventueel moet proberen om tot een schikking te komen, zodat de zaak alsnog ‘in der minne’ wordt opgelost
  • zorgvuldig en evenwichtig (proces-) advies geven

Cursussen

De oefenrechtbank
In deze cursus draait het om juridische argumentatie, het opstellen van processtukken en een mondelinge presentatie. Jij neemt de rol van procesgemachtigde op je.

Huurprocesrecht
We besteden aandacht aan de wettelijke regelingen en jurisprudentie rondom woonruimte en bedrijfsruimte. De onderwerpen huurbescherming en huurprijsbescherming komen aan de orde.

Arbeidsprocesrecht
In deze cursus verdiep je je kennis van het arbeidsrecht. Daarbij wordt de koppeling gemaakt met arbeidsprocesrecht.

Consument (proces)
Je krijgt verdiepende kennis van het consumentenrecht. En je maakt kennis met de specifieke manier van procederen in consumentenkoopzaken. In nationaal en internationaal verband.

Procespraktijk: verdieping BPR 1
In deze cursus komt het belang van het burgerlijk procesrecht in de samenleving aan de orde. En gaan we kort in op de rechterlijke organisatie in Nederland.

Procespraktijk: verdieping BPR 1
Het thema ‘bewijs’ staat centraal. En alles wat daarbij komt kijken.

Toetsing

Competentiegericht werken staat centraal in deze minor. Alles draait om het leren beheersen van de vaardigheden die je nodig hebt in de burgerlijke procespraktijk. We toetsen dit op verschillende manieren. Zo ga je zelf een dagvaarding opstellen, zelf een conclusie van antwoord opstellen, zelf “optreden in rechte” én mogelijk onderhandelen in een nagebootste zitting bij de rechter. Allemaal om optimaal aan de praktijk te proeven.

Literatuur

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een literatuurlijst.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Geen.