Recht en publieke sector

Context

De gemeente is de werkgever bij uitstek voor HBO-juristen. Uit onderzoek van Yacht over het derde kwartaal van 2016 blijkt dat de vraag naar overheidsjuristen bij gemeenten explosief groeit. Ook is de verwachting dat de vraag naar HBO-juristen zal toenemen ten koste van WO-juristen, zeker als het gaat om functies zoals vergunningverlener, handhaver of bezwaarbehandelaar bij overheidsinstanties. Om die reden ligt in deze minor de focus op de gemeente en op omgevingsrecht, handhaving, sociaal bestuursrecht, bezwaar en beroep.
De samenleving is volop in beweging en gemeenten staan in het hart van de samenleving. Gemeenten moeten zorgen voor leefbare steden en willen slim gebruik maken van technologie en samenwerkingsvormen. Dat maakt de gemeente een uitdagende werkgever.

Hoe draagt de minor hieraan bij?

De minor Recht en publieke sector sluit uiteraard aan op de praktijk en op de actuele ontwikkelingen. Denk daarbij aan toepassing van mediationvaardigheden bij gemeenten en “de nieuwe zaaksbehandeling” bij de bestuursrechter. Onderdelen van de minor zijn tot stand gekomen in co-creatie met de beroepspraktijk. Zo staat in de cursus Omgevingsrecht het stationsgebied in Utrecht centraal en houdt u bij de cursus Beroepsprocedure een pleidooi voor een rechter in de rechtbank Utrecht. Ook werken we samen met het lectoraat Schulden & Incasso van de Hogeschool. De meerwaarde hiervan is groot omdat we zo aansluiten bij de meest recente kennis en onderzoeksinzichten.

Wat ga je doen?

Inhoudelijke thema’s zijn omgevingsrecht, handhaving en sociaal bestuursrecht. Een van de kenmerken van bestuursrechtelijke procedures is dat u zonder advocaat te zijn, mag procederen tot aan de hoogste rechter. Procesrecht krijgt in deze minor dan ook ruim aandacht (1/3 deel van de totale minor). Kennis van de gemeentelijke organisatie krijgt u bij de cursus ‘Gemeente in bedrijf’. De Algemene wet bestuursrecht loopt als rode draad door de Minor recht en publieke sector.

U maakt een aantal beroepsproducten: bezwaar- beroep- en verweerschriften, een schriftelijk advies en een presentatie en u maakt 3 tentamens met open vragen. U ontvangt daarbij regelmatig individuele feedback. U bezoekt een raadsvergadering en een zitting van de bestuursrechter.

Ingangseisen

De minor Recht en Publieke sector is geschikt voor studenten van het Instituut voor Recht (HBR en SJD). ​U heeft aantoonbare kennis op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het staatsrecht en adviseren. Andere studenten moeten kunnen aantonen dat zij aan de ingangseisen voldoen, voor zover die afwijken van de niveauvereisten van de hoofdfase van HBO-Rechten.