Recht en publieke sector

Deze minor is niet aanwezig op de minormarkt.

Voor wie

Ben jij een rechtenstudent? Wil jij je focussen op recht binnen de gemeente? En meer weten van omgevingsrecht, handhaving, sociaal bestuursrecht, bezwaar en beroep? Dan is ‘Recht en publieke sector’ de minor voor jou. Erna ben jij klaar voor functies als vergunningverlener, handhaver of bezwaarbehandelaar bij overheidsinstanties.

Als het binnen je rooster past, kun je deze minor ook in deeltijd volgen.

Ingangseisen

Ben je HBR- en SJD-student? Dan kun je meedoen aan de minor als je aantoonbare kennis hebt op het gebied van het algemeen bestuursrecht, staatsrecht en adviseren.

Inhoud

Bij de gemeente is veel werk voor juristen. En de vraag naar overheidsjuristen stijgt er enorm. Daarom zorgen wij ervoor dat de minor ‘Recht en publieke sector’ aansluit op de praktijk en dat alle actuele ontwikkelingen aan bod komen. Zo bereid jij je optimaal voor op de beroepspraktijk.

Hoe doen we dat? Simpel: de inhoud van de minor stellen we samen met de organisaties waar jij later zou kunnen gaan werken. Zo houd je bijvoorbeeld bij de cursus ‘Beroepsprocedure’ een pleidooi voor een rechter van de rechtbank in Utrecht. Verder werken we samen met het lectoraat Schulden & Incasso van de Hogeschool.

Concreet betekent dat dat jij je kennis bijspijkert van omgevingsrecht, handhaving, sociaal bestuursrecht en procesrecht. En dat je je verdiept in de gemeentelijke organisatie. Praktijkgerichter kan haast niet.

Leerdoelen

Binnen de minor leer je in de context van de gemeente:

 • een intakegesprek uitvoeren
 • een advies opstellen
 • processtukken opstellen
 • pleiten bij de bestuursrechter
 • een presentatie houden
 • een digitale beslisboom maken
 • rechtsvragen formuleren en oplossen door te werken met juridische bronnen en relevante feiten
 • de rechtspositie van personen vaststellen
 • hoe je de juridische belangen van andere behartigt
 • hoe je rechtsbijstand verleent

Cursussen

Handhaving
Je verdiept je kennis van bestuurlijke handhaving. Welke middelen kun je allemaal inzetten?

Bezwaarprocedure
De verschillende effecten van de bezwaarprocedure staan centraal in deze cursus.

Omgevingsrecht
In het Omgevingsrecht speelt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een belangrijke rol. Jij maakt je de ins en outs eigen.

Gemeente in bedrijf
Je leert aan de hand van de Gemeentewet hoe de gemeentelijke organisatie en haar financieĢˆle huishouding in elkaar zitten. En hoe je de decentrale bevoegdheden tot wetgeving en bestuur inzet.

Adviseren overheid
Als je bij de overheid aan de slag gaat, moet je vaak advies geven aan management en bestuur. Leer hoe je een goed onderbouwd advies opstelt.

Beroepsprocedure
In deze cursus komt de theorie van het bestuursprocesrecht aan de orde, toegepast op de praktijk.

Toetsing

Tijdens deze minor krijg je tentamens met open vragen, stel je beroepsproducten op (zoals beroep- en verweerschriften, schriftelijk advies en een digitale beslisboom), geef je presentaties en pleit je bij de bestuursrechter.

Literatuur

 • Praktisch omgevingsrecht, H.M. Liedekerken, Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten, 1e druk (2012)
 • Recht in je opleiding, W.M.B. Elfering, De Ruiter, G.W., Bestuursrecht, Boomjuridisch, 4e druk
 • Handhaving voor en door gemeenten. Een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk, M.J.G. Maas-Cooijmans, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag, 24 juni 2013
 • Gemeenterecht in de praktijk, F. Diepemaat e.a., Berghauser Pont Publishing, 2016
 • Overige literatuur via de digitale leeromgeving

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Geen.