Rekendocent vo/mbo

Deze minor hanteert een wachtlijst. Neem contact op met karen.heinsman@hu.nl als de minor vol zit en je op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Voor meer informatie, klik hier

Als rekendocent of docent van een rekengerelateerd vak, help je leerlingen om vaardiger te worden in het oplossen van rekenproblemen.We rekenen dagelijks meer dan we denken, dat maakt goed rekenen ook in een maatschappij vol rekenmachines relevant. Er zijn ongeveer 2,1 miljoen laaggecijferden in Nederland, deze groep is oververtegenwoordigd wanneer het gaat om schulden en werkloosheid (lezenenschrijven.nl, 2016). Goed rekenonderwijs kan bijdragen aan het verminderen van laaggecijferdheid. Rekenvaardig zijn helpt leerlingen in het dagelijks leven (zowel op als buiten school), in hun vervolgopleiding/toekomstige beroep en op kortere termijn bij de rekentoets  of het rekenexamen dat zij aan het einde van hun opleiding moeten trotseren.

Bij de minor Rekendocent vo/mbo maak je kennis met didactische modellen om de ontwikkeling van rekenconcepten bij leerlingen te ondersteunen. Vervolgens is het natuurlijk belangrijk dat je deze didactische modellen kunt inzetten in de praktijk. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe maak ik inzichtelijk voor mijzelf en voor mijn leerlingen wat ze aan het doen zijn? Waarom is het relevant dat leerlingen dit weten/kunnen? En, wat moeten ze eigenlijk weten/kunnen? Hoe zorg ik ervoor dat het beklijft? Hoe kan ik leerlingen helpen om verbanden te leggen?

Je verdiept je in de leerstoflijnen, je ontwikkelt lessenseries die je evalueert met medestudenten, je doet onderzoek op de leerwerkplek, je voert rekengesprekken met leerlingen. Je krijgt zicht op het belang van verschillende rekenstrategieën die leerlingen kunnen toepassen, en leert hoe je leerlingen verder helpt hun rekenvaardigheid te vergroten. We gaan ook in op het nut en belang van rekenen in een gedigitaliseerde samenleving: moet je nog wel kunnen rekenen als je op je mobiel altijd een rekenmachine bij je hebt?

Kortom: de minor Rekendocent vo/mbo is een uitdagende minor voor (aankomende) docenten die affiniteit hebben met rekenen, zelf goed kunnen rekenen, zelf rekenlessen verzorgen en gemotiveerd zijn om van hun leerlingen betere rekenaars te maken.

Het is ook mogelijk een deel van deze modules te volgen in je profileringsruimte. Met de eerste twee modules (rekendidactiek, in periode A en B) beschik je over de basiskennis om rekenen te geven in het VO en MBO. Als je dit zou willen, neem dan contact op met de coördinator van deze minor, Karen.Heinsman@hu.nl.

Ingangseisen

​De minor vereist een (lio-)stageplek, baan of werkervaringsplaats naast de minor. De minor is ontworpen om in de praktijk te worden toegepast. De aard van de opdrachten vereist deze toepassing in de praktijk.

De minor kan alleen worden afgesloten wanneer de eigen rekenvaardigheid tenminste op niveau 3F is. Dit kan aangetoond worden als de student een rekentoets of rekenexamen op 3F-niveau reeds heeft behaald of door middel van een instaptoets op 3F-niveau. Wanneer bij het begin van de minor deze 3F eis nog niet is behaald, kan tijdens de minor (zelfstandig) aan de rekenvaardigheid gewerkt worden en zal aan het eind dit niveau alsnog getoetst worden.

De minor leidt niet tot een lesbevoegdheid op zich, maar slechts in aanvulling op een andere lerarenopleiding. Daarom is deze minor geschikt voor studenten van een lerarenopleiding of studenten die reeds een didactische aantekening/bevoegdheid hebben.