Revalidatie van musculoskeletale aandoeningen van de bovenste extremiteit

Context

​Klachten aan de bovenste extremiteit komen vaak voor. De prevalentiecijfers, de grote economische gevolgen door verlies van arbeidsproductiviteit, de noodzaak zorgkosten te beheersen en een toenemend beroep op zelfredzaamheid, rechtvaardigt een verdieping en verbreding in deze minor. De maatschappelijke ontwikkelingen vereisen ook een langere inzetbaarheid. Verder is het noodzakelijk de kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorgkosten beheersbaar te houden (Rijksoverheid, 2013). Een aspect hiervan is spoedige ‘return to work’ te bewerkstelligen. Hierin zullen multidisciplinaire samenwerking en technologische middelen een belangrijke rol spelen. Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op de gezondheidszorg en de te leveren zorg. Naast het bovenstaande vraagt de complexiteit van deze regio om specialistische zorg.

Opzet

Binnen de minor streven we meerdere doelen na. Naast uitstekende diagnostische en therapeutische kennis / vaardigheden wordt er ingezet op interprofessioneel samenwerken en een kritische beroepshouding. Na het afronden van de minor ben je beter toegerust voor een start in de specialistische praktijk.

Wat ga je doen?

Up-to-date kennis en optimale vaardigheden gerelateerd aan de meest voorkomende aandoeningen, letsels en operatieve ingrepen staan centraal. Tijdens werkcolleges, journalclubs en casuïstiek gebruiken we verschillende interactieve werkvormen waarbij klinisch redeneren wordt gestimuleerd. We bezoeken samenwerkende disciplines zoals de orthopedische chirurg (live operatie bijwonen) en specialistische praktijken. Daarnaast wordt er een groepsopdracht uitgevoerd op basis van een vraag uit de praktijk. De resultaten worden besproken tijdens een (wetenschappelijke) presentatie en in een verslag.

 

Ingangseisen

  • Gedegen kennis van de anatomie van de bovenste extremiteit en goede vaardigheden met betrekking tot anatomie in vivo;
  • Basiskennis van de diagnostiek van de bovenste extremiteit is een vereiste;
  • Beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk om de gebruikte literatuur te bestuderen;
  • Een wetenschappelijke grondhouding is een pré.

Toegankelijk voor studenten Fysiotherapie en oefentherapie Cesar.

Let op: Studenten die de keuzecursus “Schouderrevalidatie” of “Handrevalidatie” al hebben gevolgd, komen niet in aanmerking voor deze minor!!