Buurtteam

Voor wie

Ben jij vierdejaars student sociaal werk en wil je de vrije profilering gebruiken om jouw inzetbaarheid in de buurt te vergroten? Wil je daarvoor uitvoerende, onderzoekende, ondernemende en innovatieve activiteiten inzetten? Dan is minor ‘Buurtteam’ zeer interessant voor jou: je gaat je richten op de praktijk van sociaal werk voor volwassenen. De minor bouwt voort op de derdejaars stage.

Door de sterke verbinding tussen de praktijkwerkzaamheden in de minor en het onderzoek in het afstudeerprogramma, is de minor ook geschikt voor studenten die een professionele master als vervolgstudie overwegen. En voor deeltijdstudenten.

Ingangseisen

Je hebt de eerste 3 jaar van jouw opleiding met succes afgerond. Hieronder valt ook de afronding van stage/praktijkleren op het eindniveau van het derde jaar en de onderzoeksonderdelen in de eerste 3 jaar.

Tot slot kom je langs voor een selecterend intakegesprek.

Inhoud

De minor wordt ontwikkeld en aangeboden in nauwe samenwerking met het buurtteam Ondiep Pijlsweerd van BTO Utrecht. Samen met je medestudenten vorm je een wijkteam onder leiding en verantwoordelijkheid van 2 senior professionals. In tweetallen neem je een deel van de caseload van de ervaren werker over. Als team richt je je op sociale innovatie. De focus ligt op preventieve, collectieve en vrijwillige activiteiten in de buurt.

Leerdoelen

Samen met je medestudenten vorm je een wijkteam onder leiding en verantwoordelijkheid van 2 senior professionals. In tweetallen neem je een deel van de caseload van de ervaren werker over. Als team richt je je op sociale innovatie. De focus ligt op preventieve, collectieve en vrijwillige activiteiten in de buurt.

Cursussen

De buurtteamminor is niet opgebouwd uit losse cursussen. Het betreft een integrale benadering binnen de beroepspraktijk op de volgende kerntaken: uitvoering, samenwerking, onderzoek en innovatie. Je bent 2 dagen per week werkzaam in de beroepspraktijk, als duo en als team. Daarnaast werk je 1 dag per week aan jouw professionele ontwikkeling op basis van een ontwikkelingsplan. Dit plan maak je in overleg met jouw begeleiders. Je stemt jouw afstudeeronderzoek af op de buurtteam minor.

Toetsing

De beoordeling heeft het karakter van professionele functioneringsgesprekken. De gesprekken worden vormgegeven onder leiding van de begeleidende hogeschooldocent in samenwerking met de begeleidende professionals. Op basis van het voortgangs- en beoordelingsgesprek worden bij goed functioneren telkens 15 studiepunten toegekend. De beoordelingscriteria zijn opgenomen in de studiehandleiding.

Literatuur

De minor is niet gebaseerd op voorgeschreven literatuur. Je gaat je vooral richten op de praktijk.

Rooster

De werkzaamheden in de beroepspraktijk vinden het hele jaar plaats op maandag en donderdag. De woensdag is in principe gereserveerd voor het werken aan je eigen professionele ontwikkeling.

Extra kosten

Geen.