Sociale Kwaliteit in de Buurt

Twintig vierdejaars studenten met een sociaal werk achtergrond (MWD, SPH, CMV, SW) vormen samen een leerwerkteam onder leiding van een senior professional van een buurtteam in Utrecht. In tweetallen werken de studenten aan een eigen caseload en als team richten zij zich gezamenlijk op sociale innovatie in de buurt. Speerpunten in deze activiteiten zijn integrale basiszorg (in afstemming met het gezondheidsdomein) en collectieve en laagdrempelige activiteiten (bijvoorbeeld met betrekking tot sociaal isolement). Om een optimaal leereffect te bereiken, stemmen de studenten de invulling van hun afstudeeronderzoek inhoudelijk af op de activiteiten binnen de minor. (Minor en afstudeeronderzoek blijven twee afzonderlijke studieonderdelen, maar lopen parallel als zogeheten linten naast elkaar gedurende het gehele vierde jaar.) De studenten worden op deze wijze uitgedaagd om ontwikkelen en uitvoeren, samenwerken en ondernemen, onderzoeken en innoveren te combineren in de context van de actuele beroepspraktijk.

Ingangseisen

  • Studenten kunnen voor deelname aan de minor in aanmerking komen wanneer ze de eerste drie jaar van hun opleiding in het sociale domein volledig en met succes hebben afgerond. Dit inclusief de afronding van de stage dan wel het praktijkleren op derdejaars niveau. (De praktijkactiviteiten in de minor bouwen voort op het derdejaars praktijkniveau.)
  • Studenten dienen twee dagen per week gedurende het gehele studiejaar beschikbaar te zijn voor uitvoerende activiteiten in de buurt.
  • Bovendien moeten studenten in staat zijn om hun afstudeeronderzoek inhoudelijk (doelstelling en vraagstelling) en programmatisch (als lint gedurende het gehele vierde jaar) af te stemmen op de werkzaamheden voor de minor. (Minor en afstudeeronderzoek blijven wel twee gescheiden studieonderdelen.)
  • Tevens vindt er een selecterend intakegesprek plaats, ook vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen.