Spoed Eisende Hulp

Waarom deze minor?

​De spoedeisende hulp is een boeiend werkveld waar elke dag nieuw is en u nooit van te voren weet wat er die dag komen gaat. Elke (acute) patiënt is anders en elk ziektebeeld of letsel vraagt zijn eigen benadering en inzichten. De handelingen die u uitvoert zijn dan ook zeer divers.

Als medisch hulpverlener op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis ontvangt en begeleidt u patiënten in acute situaties. Met uw kennis en ervaring op het gebied van de zeer uiteenlopende gezondheidsproblemen van patiënten moet u een snelle analyse kunnen maken om vast te stellen wat er aan de hand is. Hiervoor moet u het hoofd koel weten te houden en snel en doelgericht kunnen reageren.
U kunt ook ingezet worden bij rampen en moet dus op de hoogte moet zijn van voorhanden zijnde rampenplannen. Uw werkzaamheden komen in grote lijnen overeen met die van een SEH-verpleegkundige. Daarnaast leert u om een bijdrage te leveren aan de (medische) diagnostiek. U bent in staat om een basaal lichamelijk onderzoek uit te voeren, gegevens te verzamelen aan de hand van een medische anamnese en een actieplan voor de behandeling van de patiënt op te stellen. U wordt getraind in het klinisch redeneren op basis van de verzamelde gegevens en u maakt gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten in de besluitvorming.

In deze minor leert u een patiënt in acute en minder acute situaties opvangen volgens de meest recente protocollen en (internationale) richtlijnen. Naast theoretische kennis over de onderwerpen vindt vooral de praktische toepassing van deze kennis plaats. De minor is zeer gevarieerd; u leert handelingen als gipsen, infuus inbrengen, intuberen, een multitraumapatient opvangen, wat te doen bij chemische letsels of rampen als ook klinisch redeneren of bijvoorbeeld een cardiaal zieke patiënt opvangen.
Tijdens de minor wordt er onder meer gewerkt met hoorcolleges, vaardigheidstrainingen en werkcolleges.

Ingangseisen

Studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening zijn direct toelaatbaar.Studenten van andere opleidingen zijn toelaatbaar indien zij hun propedeuse hebben behaald en aantoonbaar voldoen aan onderstaande ingangseisen::

  • beheersing van primary en secondary survey (ABCDE-methodiek);
  • de kennis en kunde m.b.t. anatomie, fysiologie en pathologie op het gebied van de cardiologie, pulmonologie, neurologie, chirurgie/traumatologie, gynaecologie, verloskunde, interne geneeskunde, psychiatrie en kindergeneeskunde;
  • het afnemen van complete medische anamnese;
  • de uitvoering van compleet medisch lichamelijk onderzoek;
  • de reanimatievaardigheden op het startniveau van Advanced Life Support.