Stilstaan bij gedrag

Waarom deze minor?

​Wie met mensen werkt, heeft te maken met gedrag. Van zichzelf en van de ander. In deze minor wordt onderzocht hoe de interactie tussen mensen in een (professionele) context goed kan gaan en hoe soms interacties voor problemen zorgen.

Wat ga je doen?

De minor wordt aangeboden in het eerste en tweede semester. In het eerste blok (Blok A c.q. Blok C) gaat het om stilstaan bij gedrag. Welke visies op gedrag zijn er en op welke wijze bepaalt een visie het handelen in de praktijk? Wat zijn eigen constructen? Hoe bepaalt communicatie en groepsdynamiek eigen gedrag en het gedrag van de ander? Het tweede blok (Blok B c.q. Blok D) gaat over interventies. Op welke wijze wordt richting gegeven aan gedrag? Waar is de beweging? Wat zijn gepaste interventies?

Er wordt ingegaan op interventieniveaus, interventieplanning, de koppeling tussen de visies uit het eerste blok en soorten interventies, en op interventies passend bij bepaalde doelgroepen en bij bepaalde probleemgebieden.’Stilstaan bij gedrag’ houdt in dat de student onderzoek doet naar, en vorm geeft aan genoemde onderwerpen op een manier die voor hem/haar betekenisvol is. Naast passende aansluiting bij de eigen praktijk, doet de student inspiratie op bij onbekende andere praktijken. Er wordt een kader geboden waarbinnen veel aandacht is voor de vragen en inbreng van de student. Voortdurend is er afstemming met medestudenten en met de docent. Voor iedere student levert het stilstaan bij gedrag een eigen beweging op.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.