Taal en cultuur Spaans

Context

We leven in een geglobaliseerde samenleving, waar de landsgrenzen zijn weggevallen op de terreinen van bijvoorbeeld economie, communicatie en toerisme. Veel beroepspraktijken beperken zich dan ook niet meer tot Nederland. Effectieve communicatie in een internationaal gangbare taal is daarvoor onontbeerlijk. Spaans is een wereldtaal van formaat, het is de tweede meest gestudeerde taal ter wereld. Spanje speelt een belangrijke rol in de internationale politiek, terwijl Spaans Amerika een steeds belangrijker internationale handelspartner wordt en een toeristische trekker is. Veel bedrijven en organisaties in verschillende branches hebben structurele contacten met Spaanstalige landen.

Hoe draagt de minor hieraan bij?

Tijdens deze minor zal je werken aan een een basisbeheersing van het Spaans. Dit zal je beroepsmogelijkheden zeker vergroten. Naast het goed kunnen communiceren in het Spaans in woord en geschrift, is ook kennis van de cultuur en de geschiedenis van de Spaanstalige landen en de gewoonten en conventies bij het voeren van gesprekken, erg belangrijk. Hieraan zal ook aandacht worden besteed.

Wat ga je doen?

De minor Taal en cultuur Spaans heeft een totaal van 30 EC. Er zijn vier cursussen van 5 EC, te weten Taaltraining I, Taaltraining II, KLV (Kennis van Land en Volk) Spanje en KLV Spaans Amerika. De cursus ‘Onderzoeksverblijf in een Spaanstalig land’ omvat 10 EC.
De gehanteerde werkvormen zijn hoor- en werkcolleges en verblijf in het buitenland. De toetsvormen zijn schriftelijke kennistoetsen, vaardigheidstoetsen, dossiers, werkstukken en video-opdrachten.
De studiebelasting bedraagt gemiddeld rond de 36 uur per week voor blokstudenten. Studenten dienen minimaal tien dagen in een Spaanstalig land te verblijven. Het verblijf kan gecombineerd worden met een vakantie of een stage van de hoofdstudie. Tijdens het verblijf dient onderzoek gedaan te worden naar een zelfgekozen onderwerp.

Veel gestelde vragen

Voor antwoorden op de meest gestelde vragen, klik hier

Ingangseisen

Er wordt uitgegaan van nul-niveau, d.w.z. dat je geen voorkennis van het Spaans hoeft te hebben. Deze minor is nadrukkelijk niet bedoeld voor native-speakers of near-native speakers van het Spaans.