Voeding

Context

Ben je geïnteresseerd in wat gezonde voeding voor jezelf kan betekenen en wat jij kunt bijdragen in je beroep om gezonde voeding te stimuleren, dan is deze minor wat voor jou!
Met gezonde en lekkere voeding is veel gezondheidswinst te behalen, bij zowel preventie als behandeling van chronische ziekten. Dit is vaak kostenbesparend. Veranderen van voedingsgedrag is complex. Bekend is ook dat maar weinig mensen eten volgens de Richtlijnen goede voeding, de adviezen van de Gezondheidsraad.

Ga je in het welzijnswerk, het onderwijs of de gezondheidszorg werken, dan krijg je zeker te maken met mensen die hun voedingsgewoonten moeten veranderen of een dieet volgen. Als T-shaped professional in de zorg werk je interprofessioneel samen, onder andere met de diëtist, die patiënten begeleidt als algemene gezonde voeding niet langer toereikend is.
De media heeft ook veel aandacht voor voeding. Hier is grote behoefte aan professionals die feiten van fabels weten te scheiden in het belang van juiste berichtgeving. Daarom is deze minor ook relevant voor studenten Journalistiek.
Kortom, jij kunt later in eigen beroep een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van voedingsgedrag (bij jouw cliënt/patiënt)!

Je kunt er ook voor kiezen de Cursus Voeding te volgen (10 weken); het onderwijs voor de minor- en cursusstudenten is gedurende de eerste 10 weken gelijk.
De minor start 2x per jaar en  draait in blok AB en CD. De cursus start 2x per jaar en loopt in blok A en C.

Hoe draagt de minor hieraan bij?

Je leert:

  • voedingsfeiten van -fabels te scheiden
  •  voedingsproblemen vanuit je beroepsrol te signaleren;
  • mensen te begeleiden bij het verbeteren van hun voedingspatroon;
  • op welk moment je mensen doorverwijst naar een diëtist;
  • een interventie te ontwikkelen en uit te voeren die bijdraagt aan het verbeteren van de voeding van een bepaalde doelgroep (alleen voor minor-studenten).

In deze beroepsoverstijgende Minor en Cursus Voeding werk je ook interprofessioneel samen met studenten uit allerlei studierichtingen. Zo bereidt je je goed voor op je functie als (zorg)professional van de toekomst.

Wat ga je doen?

Het onderwijs is gedurende de eerste 10 weken voor de cursus- en minorstudenten gelijk (module 1 t/m 3). Daarna volgt module 4, alleen voor minorstudenten, dat ook 10 weken duurt.
Module 1 t/m 3 richt zich op voeding bij de individuele cliënt/patiënt. Module 4 richt zich op preventieve voedingsvoorlichting aan een doelgroep.
Tijdens module 1 verdiep je je in de basis van voeding en voedingsgedrag.
Module 2 richt zich op de voedingsrichtlijnen voor gezonde mensen uit verschillende categorieën. Je begeleidt iemand met het veranderen van zijn voedingsgedrag.
Module 3 gaat in op voeding bij ziekte. Je leert tools te gebruiken om je te helpen voedingsproblemen in je eigen beroepspraktijk te herkennen, de juiste zorg te bieden en adequaat door te verwijzen naar de diëtist.
Module 4 is alleen voor minorstudenten (10 weken). Je verdiept je in groepsverband verder in voeding bij preventie van ziekten bij een zelf gekozen doelgroep. Je ontwikkelt voor een externe opdrachtgever een nieuw beroepsproduct of –dienst op basis van onderzoek naar bestaande effectieve voedingsvoorlichtingsmethodes, onderzoek naar de doelgroep en de wensen van de opdrachtgever.

Ingangseisen

Geen ingangseisen.