Aan de Slag met Werk en Inkomen

Ben jij een SJD-student of doe je een HBO-rechten? En wil jij jouw kennis van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht verdiepen? Dan is deze praktijkgerichte minor wat voor jou. We staan stil bij de wisselwerking tussen ‘arbeid’ en ‘sociale zekerheid’, en hoe dynamisch de praktijk kan zijn. Stel je voor dat je belangenbehartiger, wetsuitvoerder of re-integratiecoach wordt; waar krijg je dan allemaal mee te maken?

Ingangseisen

Je hebt al wat kennis van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Heb je dat nog niet? Zet je dan extra in om mee te kunnen met het tempo. Bijvoorbeeld door in je eigen tijd bij te lezen.

Inhoud

In de opleiding SJD versimpelen we de sociale zekerheid vaak. Iemand heeft een uitkering of werkt. Maar in het echt is het niet zo kant en klaar. Uitkeringen lopen naast en door elkaar, hebben vaak een einddatum en zijn niet altijd afgestemd op de situatie waarin iemand zit.

In deze minor staat deze praktijk juist centraal. Je krijgt te maken met gevallen uit de arbeidsmarkt en leert hoe complex de werkelijkheid soms is. We kijken bijvoorbeeld naar de sociale zekerheid als overbrugging tussen twee banen. Of juist als extra vangnet naast betaald werk.

Daarbij staan we natuurlijk vooral stil bij jouw rol. Als belangenbehartiger of wetsuitvoerder moet je niet alleen op de hoogte zijn van de praktijk, maar ook getraind zijn in onderzoeksvaardigheden. En contact met cliënten. Hoe ga jij bijvoorbeeld om met iemands re-integratie? Tijdens de minor leer je het.

Andere onderwerpen zijn de invloed van flexarbeid op een WW-uitkering. En de relatie van sociale zekerheid met zelfstandig ondernemen.

Leerdoelen

Deze minor is gericht op de praktijk. Dat betekent dat je leerdoelen net zo praktijkgericht zijn. Je leert:

  • alles over verschillende soorten arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden en collectief arbeidsrecht
  • hoe je juridisch onderzoek doet op het gebied van arbeidsrecht en/of socialezekerheidsrecht
  • de ins & outs van pensioenrecht en pensioenopbouwsystemen
  • meer over de WW en WIA en wat deze vormen betekenen voor mensen in loondienst én zelfstandige ondernemers
  • wat de gevolgen van ontslag zijn voor WW
  • alle nieuwe regels van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet (Pw)
  • een formeel bezwaarschrift schrijven
  • meer over de arbeidsongeschiktheidswetgeving en het ontstaan ervan
  • welke verplichtingen werkgevers en werknemers hebben
  • hoe je werkzoekenden coacht, motiveert en begeleidt

Cursussen

Arbeidsrecht verdiept
Van contractvormen tot uitzendarbeid en de Wet op de CAO: alles komt langs.

Rechtstoepassing arbeid & inkomen
Hoe ga je om met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschikt? In tweetallen maak je een casus en werk je die uit. Daarna voer je intakegesprekken als SJD’er en cliënt.

Praktijkopdracht
We leggen je een probleem voor en het is aan jou om dit op te lossen. Of het probleem te verhelderen. Om je argumenten en keuzes te onderbouwen doe je literatuuronderzoek. En je ontwikkelt een beroepsproduct.

Pensioenrecht
Je verdiept je in pensioenregelingen en de relatie tussen het pensioenrecht en het fiscale, arbeids- en socialezekerheidsrecht.

Sociale zekerheid verdiept
Hoe zit het met het recht op WW naast werk als zelfstandige? En met salaris naast een werkloosheids- of arbeidongeschiktheidsuitkering? Je leert het hier.

Arbeidsongeschiktheid & re-integratie
Je leert meer over arbeidsongeschiktheidsregelingen en krijgt een vaardigheidstraining. Hoe coach je werkzoekenden?

Toetsing

Naast de praktijkopdracht, heeft elke cursus zijn eigen toetsen. Vaak maak je een werkstuk, maar soms ook een tentamen. Wat de precieze vorm van toetsing ook is: het is allemaal gericht op handige praktijkkennis.

Literatuur

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een literatuurlijst.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Er zijn geen extra kosten.

Switch to English English