Aan de Slag met Werk en Inkomen

Ben jij een SJD-student of doe je een hbo-rechtenstudie? En wil jij jouw kennis van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht verdiepen? Dan is deze praktijkgerichte minor wat voor jou. We staan stil bij de wisselwerking tussen ‘arbeid’ en ‘sociale zekerheid’, en hoe dynamisch de praktijk kan zijn. Stel je voor dat je belangenbehartiger, wetsuitvoerder of re-integratiecoach wordt: waar krijg je dan allemaal mee te maken?

Toelating

 • Je studeert SJD voltijd, HBO-rechten, HRM of Social Work.
  Andere opleidingen hebben geen toegang tot deze minor. NB SJD deeltijdstudenten hebben geen toegang vanwege de overlap met het vaste programma (de cursussen Arbeidsrecht verdiept en Socialezekerheidsrecht verdiept).
 • Je hebt voldoende basiskennis van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht door het behalen van de cursussen Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht bij de opleiding SJD. Heb je dat nog niet of volg je de opleiding HBO-rechten, HRM of Social Work, dan zet je je extra in om mee te kunnen met het tempo. Bijvoorbeeld door in je eigen tijd bij te lezen.
 • Je hebt geen stage- of werkplek nodig.

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor het minoraanbod 2023-2024.

Inhoud

In de opleiding SJD versimpelen we de sociale zekerheid vaak. Iemand heeft een uitkering of werkt. Maar in het echt is het niet zo kant en klaar. Uitkeringen lopen naast en door elkaar, hebben vaak een einddatum en zijn niet altijd afgestemd op de situatie waarin iemand zit.

In deze minor staat deze praktijk juist centraal. Je krijgt te maken met gevallen uit de arbeidsmarkt en leert hoe complex de werkelijkheid soms is. We kijken bijvoorbeeld naar de sociale zekerheid als overbrugging tussen twee banen. Of juist als extra vangnet naast betaald werk.

Daarbij staan we natuurlijk vooral stil bij jouw rol. Als belangenbehartiger of wetsuitvoerder moet je niet alleen op de hoogte zijn van de praktijk, maar ook getraind zijn in onderzoeksvaardigheden. En contact met cliënten. Hoe ga jij bijvoorbeeld om met iemands re-integratie? Tijdens de minor leer je het.

Leerdoelen

Deze minor is gericht op de praktijk. Dat betekent dat je leerdoelen net zo praktijkgericht zijn. Je leert:

 • alles over verschillende soorten arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden en collectief arbeidsrecht;
 • hoe je juridisch onderzoek doet op het gebied van arbeidsrecht en/of socialezekerheidsrecht;
 • de ins & outs van pensioenrecht en pensioenopbouwsystemen;
 • meer over de WW en WIA en wat deze vormen betekenen voor mensen in loondienst én zelfstandige ondernemers;
 • alle nieuwe regels van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet (Pw);
 • welke verplichtingen werkgevers en werknemers hebben bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer;
 • hoe je werkzoekenden coacht, motiveert en begeleidt.

Cursussen

Arbeidsrecht verdiept
Van contractvormen tot uitzendarbeid en de Wet op de CAO: alles komt langs.

Rechtstoepassing arbeid & inkomen
Hoe ga je om met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschikt? In tweetallen maak je een casus en werk je die uit. Daarna voer je intakegesprekken als SJD’er en cliënt.

Praktijkopdracht
We leggen je een probleem voor en het is aan jou om dit op te lossen. Of het probleem te verhelderen. Om je argumenten en keuzes te onderbouwen doe je literatuuronderzoek. En je ontwikkelt een beroepsproduct.

Pensioenrecht
Je verdiept je in pensioenregelingen en de relatie tussen het pensioenrecht en het fiscale, arbeids- en socialezekerheidsrecht.

Sociale zekerheid verdiept
Hoe zit het met het recht op WW naast werk als zelfstandige? En met salaris naast een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering? Je leert het hier.

Re-integratie
Je krijgt een vaardigheidstraining. Hoe coach je werkzoekenden?

Toetsing

Naast de praktijkopdracht, heeft elke cursus zijn eigen toetsen. Vaak maak je een werkstuk, maar soms ook een tentamen. Wat de precieze vorm van toetsing ook is: het is allemaal gericht op handige praktijkkennis.

Literatuur

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een literatuurlijst.

Rooster

De lesdagen zijn nog niet bekend.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.

Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Een programma op maat is niet mogelijk. Soms is er een aanwezigheidsverplichting.

Extra kosten

Er zijn geen extra kosten.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

 

Reviews

“Een hele leuke minor die goed aansluit op mijn studie. Het voelt vertrouwd en ik kom niet voor verrassingen te staan. Van tevoren twijfelde ik tussen de minor Arbeidsrecht in de Praktijk en deze minor. Ik heb me van tevoren grondig verdiept in mijn minorkeuze en me afgevraagd of deze minor echt iets voor mij zou zijn. Ik raad ook andere studenten aan om goed na te denken over hun keuze. Want je minor is als laatste onderdeel van je studie vrij bepalend voor waar je terechtkomt na je afstuderen. Je sorteert met een minor voor op een baan in een bepaald werkveld. Ik kan deze minor goed combineren met mijn baan als budgetbeheerder in Deventer.” 

-Aylin, student Sociaal-Juridische Dienstverlening, Hogeschool Utrecht, 29 jaar

“Ik ben heel blij met mijn keuze. Het is een prima minor voor mij, omdat ik na mijn afstuderen echt de richting op wil van werk en inkomen. Het is geen gemakkelijke minor en je moet je goed voorbereiden op de lessen, anders snap je het al snel niet meer. Maar door het feit dat je deze pittige minor aandurft als SJD-student maak je een goede indruk bij werkgevers, weten we van andere studenten.” 

-Beyza, student Sociaal-Juridische Dienstverlening, Hogeschool Utrecht, 20 jaar

Switch to English English