Asset Management in de Gebouwde Omgeving

Als student Bouwkunde, Civiele techniek, Ruimtelijke ordening, Technische bedrijfskunde, Facility Management, Engineering of Integrale Veiligheidskunde realiseer jij je goed dat succesvolle projecten voortkomen uit een soepele samenwerking van veel disciplines. Je kijkt daarom dus verder dan je eigen studierichting omdat je openstaat voor innovatie en samenwerking. Precies ook de reden dat deze minor echt wat voor jou is. Dankzij de samenwerking van drie hogescholen (Saxion Hogeschool Enschede, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht) krijg je namelijk de kans om je krachten met veel verschillende studenten te bundelen, zodat jullie met een frisse blik de wereld van asset management kunnen gaan betreden.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag naar de mogelijkheden bij de minorcontactpersoon.

Andere studenten waren al enthousiast:

Ingangseisen

Om toegelaten te worden tot de minor heb je je propedeuse behaald en zit je bij voorkeur in het derde jaar van je studie. Ook is het een pré als je je stage al hebt afgerond.

Inhoud

Assetmanagement draait om de processen rondom het renoveren en onderhouden van gebouwen en projecten. In dit vakgebied is er veel behoefte aan innovatie en integraal denken en daar speelt deze minor mooi op in.

Je leert onderhoud en renovatie toepassen, resultaatgericht samenwerken, supply chain management, waardebepaling (op emotioneel, toekomstgericht en financieel vlak), innovatie en integraal denken. Communicatie en een goede planning in deze projecten is net zo belangrijk als de afwegingen die je op technisch, budgettair en sociaal vlak moet gaan maken.

Essentieel is dat je vanuit verschillende schaalniveaus (stad, gebied, wijk, object) zoekt naar een integrale visie op toekomstbestendigheid. Anders gezegd: de assets moeten functioneel, rendabel blijven met een juiste risico-inschatting.

De focus in de projecten ligt op vastgoed en kunstwerken, twee uiteenlopende gebieden. Dit gaat je helpen om je horizon te verbreden en je kritisch denkvermogen te verbeteren. Met je resultaatgerichte visie zal je zo een goede aanwinst voor het bedrijfsleven zijn.

Leerdoelen

Na deze minor weet je hoe je bestaande assets toekomstbestendig kan maken om de robuuste stad te verbeteren. Je krijgt inzicht in methodes en technieken zodat je onderbouwde en implementeerbare keuzes kan maken voor onderhoud en renovatie.

Dit leerdoel hangt samen met een aantal thema’s die vanuit de RGS (Resultaat Gericht Samenwerken) worden benaderd:

  • Strategic asset management
  • Waardestelling en conditiemeting
  • Planning en budgettering
  • Uitvoeringstechnieken
  • Supply chain management

Cursussen

De minor is opgedeeld in een theoretisch deel (blok A) en een praktisch deel (blok B).

Blok A
Wat is strategic asset management
Waardestelling en conditiemeting
Planning en budgettering
Uitvoeringstechnieken
Supply chain management (ketensamenwerking en resultaat gericht samenwerken)
Lezingen (ca. 70% expert beroepenveld)
Excursies
Workshops en opdrachten vormen de basis van dit blok

Blok B
In dit blok werk je aan een praktijkopdracht bij een bedrijf. Je vormt een adviesteam en gebruikt de theorie van Blok A. Theoretische kennisontwikkeling en praktische toepassingen gaan hiervoor hand in hand.

Toetsing

Beide blokken worden afgesloten met een beoordeling van één of meer opdrachten en beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria.

Literatuur

  • Krijg je te leen van HU: Leidraad ondersteuning opdrachtgevers bij RGS-projecten, uitgever SBRCURnet.
  • Krijg je te leen van HU: Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden, uitgever SBRCURnet.
  • Jellema 13 – Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed.
  • Toekomstbestendig renoveren – Proefschrift Dr. ir. Henk Brinksma (2017).
  • Daarnaast zullen er per thema literatuurverwijzingen zijn.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Je maakt vooral reiskosten naast de aangegeven literatuur.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English