Asset Management in de Gebouwde Omgeving

Asset management gaat over beheer en onderhoud, en over het functioneel houden van assets. Maar wat zijn assets? Eigenlijk is dat alles in de gebouwde omgeving. Binnen de minor focussen wij op de verschillende schaalniveaus: gebouw, wijk, gebied en openbare ruimte. Het gaat om de integraliteit tussen functionaliteit, kosten, en risico- inschatting (van falen).

Veel bedrijven (aannemers, ontwikkelaars, corporaties, de overheid, etc.) hebben jarenlang de focus gelegd op vervanging (sloop > nieuwbouw). Maar die tijd is voorbij! De balans vinden tussen transformatie, waardebehoud, duurzaamheid, het belang van stakeholders (overheid, gemeente, corporaties, bewoners) vraagt om een gebalanceerde goed afgewogen visie op de toekomstbestendigheid van assets. Met andere woorden: jij wordt straks bij ieder bedrijf vroeg of laat geconfronteerd met deze vraagstukken. Het maatschappelijk belang is groot! Communicatie en een goede planning in deze projecten is net zo belangrijk als de afwegingen die je op technisch, budgettair en sociaal vlak moet gaan maken. Anders gezegd: de assets moeten functioneel en rendabel blijven met een juiste risico-inschatting.

Toelating

Je kijkt verder dan je eigen studierichting omdat je openstaat voor innovatie en samenwerking. Studenten Built Environment (bouwkunde, civiele techniek, ruimtelijke ordening), een bedrijfskundige richting, vastgoedmanagement, Facility Management, Engineering of Integrale Veiligheidskunde passen goed in deze minor. Studenten communicatie zijn ook toelaatbaar, maar je moet je wel realiseren dat je in een technische studie stapt.

Dankzij de samenwerking tussen drie hogescholen (Saxion Hogeschool Enschede, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht) krijg je de kans om je krachten met veel verschillende studenten te bundelen, zodat jullie met een frisse blik de wereld van asset management kunnen betreden.

Andere studenten waren al enthousiast:

De examencommissie van je opleiding heeft van tevoren vastgesteld welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024. 

Inhoud

De minor loopt over 1 semester van twee blokken (kwartielen). In het eerste blok focussen we op de meer theoretische benadering, in blok 2 ga je voor een bedrijf aan de slag met een realtime vraag.

Leerdoelen

Na deze minor weet je hoe je bestaande assets toekomstbestendig kan maken om de robuuste stad te verbeteren. Je krijgt inzicht in onderzoeksmethodiek en technieken zodat je onderbouwde en implementeerbare keuzes kan maken voor het functioneel houden van assets binnen een bepaald budget met inschatting van mogelijke risico’s.

Cursussen en toetsing

In beide blokken focussen wij ook op het onderzoeksmatig oppakken van de vraagstukken. Je leert en wordt begeleid in het schrijven van een Plan van Aanpak, het formuleren van onderzoeksvragen en het visualiseren en communiceren van onderzoek en aanpak.

Blok A, Kwartiel 1 – 10 weken

Naast lezingen, workshop door veelal experts uit de praktijk en een aantal excursie werk je aan twee opdrachten.

  1. Individueel – het schrijven van een ESSAY met als essentiële vraag: wat is asset management voor jou? Doel is dat je vertrouwd raakt met de stof en probeert je eigen leerdoelen scherper te krijgen.
  2. Als projectgroep – Het schrijven van een ROUTEKAART: focus op het procesmatig benaderen van twee mogelijke scenario’s voor enerzijds de korte termijn, anderzijds voor de circulaire toekomstbestendige termijn. Het gaat niet om het uitwerken maar om het formuleren van ingrepen en deze vanuit integraliteit zoals in de inleiding beschreven te onderbouwen.

Beoordeling: essay en de routekaart worden separaat beoordeeld.

Blok B, Kwartiel 2 – 10 weken

Iedere student kan kiezen uit een aantal opgaven, geformuleerd door bedrijven: een corporatie, een adviseur, een civiel technisch bedrijf, de overheid. Vanuit deze keuze wordt een nieuw projectteam, spreek ADVIESTEAM VOOR EEN PRAKTIJKOPDRACHT samengesteld dat zoveel mogelijk bij en met het bedrijf aan de opdracht gaat werken.

Beoordeling: het blok wordt beoordeeld o.b.v. een adviesrapport aan de opdrachtgever en een individueel assessment.

Literatuur

Je hoeft in principe geen literatuur te kopen, wij werken veel met artikelen. Daarnaast staat alle benodigde literatuur in een Dropbox-omgeving. Bij inschrijving krijg je toegang tot Dropbox.

Rooster

De lesdagen zijn veelal op maandag en vrijdag, maar aangezien wij veel  met bedrijven werken en er dus ook lessen op andere dagen gegeven kunnen worden gaan wij ervan uit dat je 5 dagen beschikbaar bent. Natuurlijk streven wij ernaar dat het rooster af is voor de start van de minor zodat je je privé-activiteiten goed kan plannen.

De leslocaties worden verdeeld tussen Den Haag, Utrecht en Enschede. Dat betekent dus dat af en toe les hebt in Den Haag, Utrecht of Enschede. En dus moet reizen. De lessen beginnen niet vroeger dan 10 uur. In de praktijk blijkt dat de studenten eerst erg opzien tegen de reisafstand maar gedurende de minor daaruit ook vriendschappen ontstaan en diverse keren aan het einde van een lesdag nog een biertje wordt gedronken en/of samen wordt gegeten.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 

 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

 

Switch to English English