Circulaire Stad

Dat er een energietransitie aan de gang is en dat steden daar op moeten gaan inspelen is geen nieuws voor jou. De overstap van een lineaire naar een circulaire wereld vind je een boeiend en belangrijk onderwerp en daar wil je meer over weten. Je bent onderzoekend van geest, zelfstandig en het lijkt je leuk om in een multidisciplinaire groep te werken. De minor is immers toegankelijk voor iedere nieuwsgierige student omdat de vraagstukken voor de Circulaire stad om dezelfde multidisciplinaire aanpak vragen. 

Toelating

Je hebt je propedeuse en een stage afgerond en zit bij voorkeur in het derde of vierde jaar van je opleiding. 

De examencommissie van je opleiding heeft van tevoren vastgesteld welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024. 

Inhoud

Veel steden en bedrijven zijn op zoek naar handige manieren om over te stappen van de lineaire economie naar een meer duurzame circulaire economie. Hiervoor moet er worden ingespeeld op klimaatverandering, moeten grondstoffen worden hergebruikt en is het belangrijk dat er nagedacht wordt over het inzetten van nieuwe energievoorzieningen. Deze minor heeft daarom een sterke focus op het schakelen tussen meerdere disciplines: concrete oplossingen bedenken, ontwerpen en inventiviteit. 

In samenwerking met de opleiding Built Environment ga je de uitdagingen van de circulaire stad aan. Er worden verschillende opdrachten aangeboden, waarvan je er één gaat uitvoeren. Je gaat bijvoorbeeld onderzoeken hoe groot de stromen (energie, water en grondstoffen) zijn in een gebied en voert een analyse uit. Op basis daarvan kijk je waar kansen liggen om de in- en uitgaande stromen te verminderen. Of je gaat onderzoeken wat voor impact het bouwen van een huis heeft voor de omgeving en je geeft aan hoe die impact verminderd kan worden.  Of je gaat onderzoeken hoe je een wijk van het gas af kan krijgen. Of je gaat onderzoeken hoe je de bouwmaterialen van een te slopen gebouw opnieuw kan inzetten bij een door jullie te ontwerpen gebouw. Je verwerkt de uitkomsten vervolgens in een adviesrapport.

Leerdoelen

Na de minor weet je alles van de circulaire stad omdat:

  • je een analyse kan uitvoeren op een gebied of op een ander schaalniveau; 
  • een advies kan uitbrengen op basis van deze analyse; 
  • je weet hoe je stromen (energie, water of grondstoffen) of impact kan reduceren; 
  • je een circulair project kan uitwerken op een zelfgekozen schaalniveau (gebouw, gebied); 
  • je een adviesrapport en een infographic kan opstellen.

Cursussen

De minor bestaat uit één cursus die is opgedeeld in: 

Werkcolleges
Met o.a. Inleiding circulaire economie, energie, water, biodiversiteit, bepalen circulariteit, actoren en stakeholders, transitie en verdien- en businessmodellen. 

Projecten
Met een projectgroep werk je een opdracht uit met een echte opdrachtgever.

Toetsing

Gedurende de minor werk je mee aan één beroepsproduct en maak je een portfolio waarin je beschrijft welke competenties je ontwikkeld hebt en hoe je dat gedaan hebt. 

Je kan 30 studiepunten behalen door het maken van drie toetsen: 

  • Plan van Aanpak/ Persoonlijk ontwikkelingsplan (groepsproduct/ individueel) 
  • Een kennistoets (Individueel) 
  • Een eindassessment (individueel)

Literatuur

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je hebt gemiddeld 3 dagen per week les, de eerste week 5.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Reviews

“Ik ben blij met mijn minor, het loopt allemaal op rolletjes. Vanuit mijn opleiding Werktuigbouwkunde had ik me al verdiept in duurzaamheid en circulariteit, maar dan kijk je vanuit het product. Omdat deze minor is georganiseerd in samenwerking met de opleiding Built Environment leer ik juist te kijken vanuit gebouwen. Dat geeft me veel nieuwe inzichten, ik wil ook meer vanuit gebouwen leren denken. 

Je moet alle opdrachten in groepsverband doen. Dat kunnen sommige studenten als belemmerend ervaren, maar je kunt het ook zien als kans om je persoonlijk te ontwikkelen. In ons groepje werken we heel fijn samen. De roosters zijn elke week anders, dat vind ik wel lastig. We kunnen daardoor ook geen vaste dag afspreken met ons samenwerkingsgroepje.” 

Jelle, student Werktuigbouwkunde Hogeschool Utrecht, 22 jaar 

“Voor mij een zinnige, leerzame minor. Omdat mijn opleiding al heel technisch is heb ik gekozen voor een minor met juist minder nadruk op techniek. Door meer theoretische kennis over circulariteit op te doen heb ik mijn perspectief op duurzaamheid kunnen verbreden en verdiepen. In de opleiding Bouwkunde komt circulariteit ook wel aan de orde, maar veel minder uitgebreid. Het is sowieso nuttig in mijn werkveld dat ik hier nu meer over weet. 

Deze minor is een specialisatie van de opleiding Built Environment. Dat was me van tevoren niet duidelijk. Het aantal deelnemers van andere opleidingen was vrij klein, dat vond ik wel wat jammer. Een evenwichtige mix van studenten met verschillende achtergronden zou beter zijn.” 

Sophie, student Bouwkunde Saxion Hogeschool Enschede, 21 jaar 

Switch to English English