Circulaire Stad

Dat er een energietransitie aan de gang is en dat steden daar op moeten gaan inspelen is geen nieuws voor jou. De overstap van een lineaire naar een circulaire wereld vind je een boeiend en belangrijk onderwerp en daar wil je meer over weten. Je bent onderzoekend van geest, zelfstandig en het lijkt je leuk om in een multidisciplinaire groep te werken. De minor is immers toegankelijk voor iedere nieuwsgierige student omdat de vraagstukken voor de Circulaire stad om dezelfde multidisciplinaire aanpak vragen.

Ingangseisen

Je hebt je propedeuse en een stage afgerond en zit bij voorkeur in het derde jaar van je opleiding.

Inhoud

Veel steden en bedrijven zijn op zoek naar handige manieren om over te stappen van de lineaire economie naar een meer duurzame circulaire economie. Hiervoor moet er worden ingespeeld op klimaatverandering, moeten grondstoffen worden hergebruikt en is het belangrijk dat er nagedacht wordt over het inzetten van nieuwe energievoorzieningen. Deze minor heeft daarom een sterke focus op het schakelen tussen meerdere disciplines: concrete oplossingen bedenken, ontwerpen en inventiviteit.

In samenwerking met de opleiding Built Environment ga je de uitdagingen van de circulaire stad aan. Je gaat o.a. onderzoeken hoe groot de stromen (energie, water en grondstoffen) zijn in een gebied en voert een analyse uit. Op basis daarvan kijk je waar kansen liggen om de in- en uitgaande stromen te verminderen. Je verwerkt de uitkomsten vervolgens in een adviesrapport. Daarna werk je aan een tweede circulaire opdracht, waarin je een haalbaarheidsvoorstel of ontwerp maakt (afhankelijk van de opdracht en het schaalniveau).

Leerdoelen

Na de minor weet je alles van de circulaire stad omdat:
 • je een analyse op een gebied kan uitvoeren;
 • een advies kan uitbrengen op basis van deze analyse;
 • je weet hoe je stromen (energie, water of grondstoffen) kan reduceren;
 • je een circulair project kan uitwerken op een zelfgekozen schaalniveau (gebouw, gebied);
 • je een adviesrapport en een haalbaarheidsvoorstel kan samenstellen.

Cursussen

De minor bestaat uit één cursus die is opgedeeld in:

Werkcolleges
Met o.a. Inleiding circulaire economie, stedelijk metabolisme, stromenanalyse, bepalen circulariteit, actoren en stakeholders en verdien- en businessmodellen.
Projecten
Met een projectgroep werk je een opdracht uit met een echte opdrachtgever.

Toetsing

Gedurende de minor werk je mee aan twee beroepsproducten (elk blok één) en maak je een portfolio waarin je beschrijft welke competenties je ontwikkeld hebt en hoe je dat gedaan hebt.
Je kan 30 studiepunten behalen door het maken van drie toetsen:
 • Plan van Aanpak/ Persoonlijk ontwikkelingsplan (groepsproduct/ individueel)
 • Een kennistoets (Individueel)
 • Een eindassessment (individueel)

Literatuur

 • https://www.macfound.org/
 • Een Living Lab voor circulaire gebiedsontwikkeling, Circulair Buiksloterham Visie & ambitie. Metabolic, Studioninedots & DELVA Architects. 2014
 • https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart/circulaire-economie/
 • Burge(r)meesterboek Methode voor lokale duurzame innovatie door radicale participatie. Door Pepik Henneman met bijdragen van Derk Loorbach

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English