Flow: het Creëren van Optimale Leer- en Werkervaringen

Het werkende leven komt steeds dichterbij en jij wilt je daar graag goed op voorbereiden. Misschien weet je al wat je gaat doen, maar misschien ook nog niet. Zeker is in ieder geval dat een baan, in deze hectische wereld, je leven gaat veranderen. Wat extra aandacht voor individuele zelfontplooiing en het vinden van een optimaal ontwikkelproces kan je daarom alleen maar gaan helpen. De minor ‘Flow’ ondersteunt je daarbij. 

Toelating

Iedere student die in de hoofdfase van zijn of haar studie zit kan zich inschrijven voor deze minor.

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024.  

Inhoud

In de minor ‘Flow: het creëren van optimale leer- en werkervaringen’ ga je werken aan zelfontplooiing en krijg je les in het creëren van een optimale leer- en werkomgeving. Dit alles door je te verdiepen in de positieve psychologie van het ‘Flow-principe’. 

Als bijna-afgestudeerde staat er een complexe en hectische samenleving op je te wachten. Welk diploma je straks ook op zak hebt, je gaat te maken krijgen met cliënten, leerlingen, klanten, collega’s en andere sociale structuren. Je eigen welbevinden en dat van de mensen om je heen is belangrijk. Met Flow leer je hier een goede balans in te vinden. 

Je gaat kijken naar je eigen ontwikkelproces en leert hoe je daar sturing aan geeft. Een zelfbewuste levenshouding gaat je helpen om dat te doen waar je echt gelukkig van wordt. Je leert hoe je ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht kan werken en leren. 

Flow is een waardevolle competentie voor een hbo-professional die moet functioneren in onze veeleisende samenleving. 

Om een indruk van de minor te krijgen kan je de onderstaande video bekijken. 

Leerdoelen

Na deze minor sta je sterker in je schoenen en ben je thuis in het Flow-principe: 

  • Je kunt benoemen wat het psychologische begrip Flow betekent door middel van voorbeelden uit je eigen ervaring en waarneming. 
  • Je bent in staat om te leren via intervisie en reflectie en je beheerst vraag- en gesprekstechnieken om een ‘critical friend’ te zijn. 
  • Je kunt een plan van aanpak opstellen met randvoorwaarden die nodig zijn om Flow te kunnen laten ontstaan. 
  • Je kunt benoemen hoe het proces van het creëren van Flow concreet gestalte krijgt en kunt daar zowel mondeling als schriftelijk over rapporteren. 
  • In de meesterproef toon je aan dat je in staat bent om voor jezelf Flow te creëren en dat je anderen daarop kunt aansturen. 
  • Je kunt een krachtige leer- en werkomgeving creëren die deze mogelijkheden voor jou biedt, en in je meesterproef mogelijk ook voor anderen.

Cursussen

De minor bestaat uit 2 delen: 

Flow 1 in periode A of in periode C
In dit deel gaan theorie en praktijk hand in hand: ervarend leren en reflecteren en werken in groepen en met een vast maatje. Centraal staat een onderzoek naar je eigen vaardigheden, talenten, kwaliteiten en belemmeringen zodat je Flow voor jezelf kan ontwikkelen. 

Flow 2 periode B of in periode D
In dit deel krijg je inzicht in rolmodellen die betrekking hebben op Flow. In mentorfuncties en vormen van appreciërend onderwijs worden de coachingsaspecten van Flow (Flow bij de ander) benadrukt. 

Toetsing

In elk blok is er een peer-assessment, gevolgd door een portfolio-assessment. Aan het eind van periode B is er, naast wederom een portfolio-assessment, ook een presentatie van de meesterproef. 

Literatuur

De literatuurlijst wordt ieder jaar vernieuwd en is vanaf juni beschikbaar.

Rooster

De lessen vinden op één dag per week plaats. Je mag daarbij kiezen uit meerdere opleidingsdagen. Aanvullende activiteiten in een kleine groep of leerteam plan je zelf in. 

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Extra kosten

Geen.

Reviews

Deze minor helpt mij om een betere balans in mijn leven te vinden. Waar ik eerder heel erg tegenaan liep is dat ik alleen maar bezig was met school. Ik nam geen pauzes en deed te weinig leuke dingen. Nu weet ik dat naar buiten gaan en bewegen belangrijk voor mij is om weer energie te krijgen. Want je moet je energie niet alleen weggeven, maar zorgen dat je ook ergens energie van krijgt. Eigenlijk is het voor iedereen belangrijk deze minor te volgen. Want het leven gaat niet alleen om presteren.” 

Kiki, student Docent Spaans Hogeschool Utrecht, 24 jaar 

Switch to English English