Privacy en Informatieveiligheid: van big data tot de human factor

 

 

 

 

Ga je in de toekomst met persoonsgegevens en/of data werken? Dan is deze minor zeker interessant voor jou. Steeds meer bedrijven in verschillende branches werken ‘data driven’, daarom is deze minor voor veel studenten relevant.

Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen ingangseisen.

Inhoud

In deze multidisciplinaire minor wordt het thema informatieveiligheid vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Organisatorisch, technisch, gedragswetenschappelijk, ethisch en ook juridisch. Je leert niet alleen over de technische kant van informatieveiligheid, maar ook hoe ‘big data’ gebruikt wordt en wat de gevolgen kunnen zijn. En: hoe gedragen mensen zich en hoe kun je hun gedrag beïnvloeden? Vanuit een juridisch perspectief kijk je naar de verwerking van persoonsgegevens en leer je welke gegevens je wel en niet mag verzamelen, verwerken en delen.

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 2018 geldt, moeten alle organisaties zorgvuldiger met persoonsgegevens omgaan. Daarom is er steeds meer behoefte aan mensen die opgeleid zijn op dit gebied. Deze minor sluit daar op aan. Als je deze minor volgt, kun je dus rekenen op een goed arbeidsperspectief. Deze minor bereid je goed voor op functies zoals Privacy Officer.

Leerdoelen

  • Je kan een risico-inschatting maken over een systeem met daarin persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens. Vervolgens kun je beschermende maatregelen voorstellen.
  • Je kent de basisbegrippen van informatieveiligheid en cryptografie en kan deze toepassen.
  • Je begrijpt het belang van de human factor in informatieveiligheid en kan dat toepassen in een concrete situatie.
  • Je kent de relatie tussen het verwerken van persoonsgegevens en privacy in ons land en kan uitleggen wat de invloed van bepaalde technologieën hierop is.
  • Je kent de basisprincipes van de werking van het internet.
  • Je hebt aantoonbare basiskennis van privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Deze kennis kun je beargumenteren en in de praktijk uitvoeren.
  • Je kent de rol van Privacy Officers in organisaties en weet welke methodes zij kunnen gebruiken om informatieveiligheid te kunnen garanderen.

Cursussen

Inleiding ICT security
In deze cursus krijg je een introductie over informatiebeveiliging. De nadruk ligt op het technische aspect.

Inleiding risicomanagement
Deze cursus geeft je een inleiding over het onderwerp risicomanagement. Je leert ook een risico-inschatting maken.

Maatschappelijke effecten ICT & datagebruik
De ethische en maatschappelijke aspecten van informatieveiligheid worden tijdens deze cursus belicht. Je leert om kritisch na te denken over gevolgen van het gebruik van big data.

Recht en informatieveiligheid
Wat mag en kan er allemaal? Tijdens deze cursus leer je alles over de wetgeving rondom privacy en veiligheid.

De Privacy Officer in een organisatie
Wat betekent het gebruik van data voor organisaties? En wat zijn dan de taken en verantwoordelijkheden van een Privacy Officer? Tijdens deze cursus krijg je antwoord op die vragen.

The human factor…
Hoe beïnvloeden mensen en systemen in de informatieveiligheid elkaar? Deze cursus zoomt in op de menselijke kant in de informatieveiligheid.

Toetsing

De meeste cursussen worden afgesloten met een kennistoets. In sommige gevallen moet je ook een portfolio met daarin uitgewerkt opdrachten inleveren.

Literatuur

  • Martijn M. en Tokmetzis D. (2016) Je hebt wel iets te verbergen; Over het levensbelang van privacy. De Correspondent ISBN 9789082520323.
  • Baars H., Hintzbergen J., Hintzbergen K. en Smulders A. (2015) Basiskennis informatiebeveiliging op basis van ISO 27001 en 27002. 2e druk. Zaltbommel, Van Haren Publishing. ISBN 978 90 8753 567 4.

Rooster

Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English