Privacy en Informatieveiligheid: van big data tot de human factor

 

 

 

 

Ga je in de toekomst met persoonsgegevens en/of data werken? Dan is deze minor zeker interessant voor jou. Steeds meer bedrijven in verschillende branches werken ‘data driven’, daarom is deze minor voor veel studenten relevant. 

Inhoud

In deze multidisciplinaire minor wordt het thema informatieveiligheid vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Organisatorisch, technisch, gedragswetenschappelijk, ethisch en ook juridisch. Je leert niet alleen over de technische kant van informatieveiligheid, maar ook hoe ‘big data’ gebruikt wordt en wat de gevolgen kunnen zijn. En: hoe gedragen mensen zich en hoe kun je hun gedrag beïnvloeden? Vanuit een juridisch perspectief kijk je naar de verwerking van persoonsgegevens en leer je welke gegevens je wel en niet mag verzamelen, verwerken en delen.  

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 2018 geldt, moeten alle organisaties zorgvuldiger met persoonsgegevens omgaan. Daarom is er steeds meer behoefte aan mensen die opgeleid zijn op dit gebied. Deze minor sluit daar op aan. Als je deze minor volgt, kun je dus rekenen op een goed arbeidsperspectief. Deze minor bereid je goed voor op functies zoals Privacy Officer.  

Toelating

Voor deze minor gelden geen toelatingseisen.
Deze minor kun je ook volgen als deeltijdstudent. Vraag de minorcontactpersoon naar de mogelijkheden.  

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024. 

Leerdoelen

  • Je kan een risico-inschatting maken over een systeem met daarin persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens. Vervolgens kun je beschermende maatregelen voorstellen.  
  • Je kent de basisbegrippen van informatieveiligheid en cryptografie en kan deze toepassen.  
  • Je begrijpt het belang van de human factor in informatieveiligheid en kan dat toepassen in een concrete situatie.  
  • Je kent de relatie tussen het verwerken van persoonsgegevens en privacy in ons land en kan uitleggen wat de invloed van bepaalde technologieën hierop is.  
  • Je kent de basisprincipes van de werking van het internet.  
  • Je hebt aantoonbare basiskennis van privacy (onder andere de AVG) en de verwerking van persoonsgegevens. Deze kennis kun je in de praktijk bij een organisatie toepassen.  
  • Je kent de rol van Privacy Officers in organisaties en weet welke methodes zij kunnen gebruiken om informatieveiligheid te kunnen garanderen. 

Cursussen

Inleiding ICT security
In deze cursus krijg je een introductie over informatiebeveiliging. De nadruk ligt op het technische aspect. 

Inleiding risicomanagement
Deze cursus geeft je een inleiding over het onderwerp risicomanagement. Je leert ook een risico-inschatting maken. 

Maatschappelijke effecten ICT & datagebruik
De ethische en maatschappelijke aspecten van informatieveiligheid worden tijdens deze cursus belicht. Je leert om kritisch na te denken over gevolgen van het gebruik van big data. 

Recht en informatieveiligheid
Wat mag en kan er allemaal? Tijdens deze cursus leer je alles over de wetgeving rondom privacy en informatieveiligheid. 

De Privacy Officer in een organisatie
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een Privacy Officer en een Functionaris Gegevensbescherming? Hoe kunnen zij hun taken uitvoeren in een organisatie. Tijdens deze cursus krijg je antwoord op die vragen en ga je zelf een opdracht bij een organisatie uitvoeren. 

The human factor…
Hoe beïnvloeden mensen en systemen in de informatieveiligheid elkaar? Deze cursus zoomt in op de menselijke kant in de informatieveiligheid.

Toetsing

De meeste cursussen worden afgesloten met een kennistoets. In de blokken Privacy Officer in ene organisatie en het blok Maatschappelijke effecten ICT & datagebruik moet je een portfolio met daarin uitgewerkt opdrachten inleveren.  

Literatuur

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU Verordening 2016/679) 
  • Pieter van Houten, Marcel Spruit en Koos Wolters. Informatiebeveiliging onder Controle. Pearson 2019 (4e editie). ISBN 978904303672

Rooster

De lesdagen zijn nog niet bekend.

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar. 
 
Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur. 

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English